งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“Procedure guidance for Internet forensics coping with copyright arguments of client-server-based P2P models”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“Procedure guidance for Internet forensics coping with copyright arguments of client-server-based P2P models”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “Procedure guidance for Internet forensics coping with copyright arguments of client-server-based P2P models”

2 Shiuh-Jeng Wang Department of Information Management. Department of Crime Prevention and Corrections, Central Police University, Taoyuan, Taiwan Da-Yu Kao Frank Fu-Yuan Huang

3 Famous movies

4 Popular song

5 Program, Server

6 P2P (Peer to Peer) คืออะไร ระบบที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน ไฟล์ระหว่างกันหรือใช้ ทรัพยากรร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย ระบบการสื่อสารจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่ง ไปยังอีกเครื่องหนึ่งโดยตรง

7 หลักการทำงานคร่าวๆของโปรแกรมก็คือ 1. เชื่อมต่อไปยังแม่ข่ายเพื่อยืนยันตัวตนและ ส่งสารบัญไฟล์ที่เรา แชร์ไว้ไปด้วย 2. หากเราต้องการหาไฟล์สักไฟล์หนึ่งเมื่อ เราระบุ Keyword* โปรแกรม จะส่งคำร้องไปยังแม่ข่าย จากนั้นแม่ข่าย จะส่งรายชื่อไฟล์พร้อมข้อมูล ตัวตนของคนที่มีไฟล์ที่ตรงกับ Keyword ที่เราระบุกลับมา 3. เมื่อเราพบไฟล์ที่ต้องการแล้วตัวโปรแกรม จะใช้ข้อมูลที่ได้จากแม่ข่าย ติดต่อไปยังคนนั้นๆโดยตรงเพื่อร้องขอ ไฟล์

8 แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ให้บริการ (Server) และส่วนที่ผู้ใช้บริการ (Client.) Client- Server

9 รูปแบบของ Client/Server 1. Stand alone Client/Server. เป็นการที่มี ผู้ใช้บริการใช้อยู่ในเครื่องเดียวกัน

10 2. Department Client/Server เป็นการ ทำงานที่ผู้ให้บริการจะบริการ ฐานข้อมูล และโปรแกรมประยุกต์ต่างๆที่อยู่ บน Server โดยจะเชื่อมต่อกัน ด้วยระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN) และ Middleware ประสิทธิภาพการ ประมวลผลจะช้ากว่า Stand alone เพราะ ต้องผ่านเครือข่าย

11 3. Enterprise Client/server. เป็นการ ทำงานที่เชื่อมโยงเครื่อง Server ต่าง Platform เข้าด้วยกัน สามารถใช้ทรัพยากร ร่วมกันได้ โดยผ่าน Middleware หากผู้ใช้ มีความคิดที่จะนำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วน บุคคลมาต่อเป็นระบบ

12 The structure of Ezpeer P2P mechanism.

13 Action research on the commercial Ezpeer P2P model Phase I Normal Operation of This System. Phase I Suggested Examination of Management Technicians

14 Action research on the commercial Ezpeer P2P model.

15 REFERNCES www.sciencediect.com www.bcoms.net/tipconputer/ detail.asp?id=896 http://dit.dru.ac.th/task/netw ork/connect.html


ดาวน์โหลด ppt “Procedure guidance for Internet forensics coping with copyright arguments of client-server-based P2P models”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google