งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย 422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย 422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย 422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)

2 ค่าเฉลี่ย คืออะไร ? สำหรับข้อมูลเชิงปริมาณชุดใด ๆ แล้ว ค่าเฉลี่ย คือ ค่าที่คำนวณขึ้นมาจากทั้งชุดของข้อมูล เพื่อใช้ เป็นตัวแทนในการอธิบายลักษณะโดยรวมของ ข้อมูลในชุดนั้น ๆ

3 ค่าเฉลี่ย คำนวณได้จากสูตรใด ? สมมติข้อมูลชุดหนึ่งมี N จำนวน เขียนอยู่รูปทั่วไปได้ เช่น สูตรการคำนวณค่าเฉลี่ย

4 กรณีข้อมูลที่อยู่รูปของตาราง สูตรการคำนวณ น้ำหนัก (กิโลกรัม) ค่ากึ่งกลาง (x) จำนวนคน (f) 0-199.510 20-3929.518 40-5949.522 60-7969.520

5 ตัวอย่างการนำเสนอข้อมูลด้วยตารางและกราฟ


ดาวน์โหลด ppt การวัดค่ากลาง - ค่าเฉลี่ย 422111 หลักสถิติ I (Principles of Statistics I)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google