งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน
จัดทำโดย ชื่อ เด็กหญิง สุภาพร ชัยครบุรี ชั้น ม.3 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต.เขาสามสิบ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

2 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
  ปัจจุบันวัยรุ่นจะมีปัญหานี้มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผู้ชายได้วางแผนมุ่งมั่นไว้แล้วว่าจะมีเพศสันพันธ์ให้ได้หรืออาจไม่ตั้งใจ แต่โอกาสบรรยากาศและสถานที่เป็นใจ สำหรับปัญหาและผลที่ตามมามีดังนี้

3 ๑ ปัญหาการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์
การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิดมักจะไม่ป้อนกันการตั้งครรภ์ เพราะไม่ได้เตรียมการไว้ก่อนบางคนแนะให้ผู้หญิงที่มีคู่รักพกถุงยางซึ่งบางส่วนไม่เห็นด้วยแต่เป็นการป้องกันการตั้งครรภ์และโรคติดต่อได้อีกทีหนึ่งเมื่อตั้งครรภ์ ผลที่ตามมาคือจะเกิดปัญหายุ่งยากแก่ บิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง และฝ่ายชายไม่รับผิดชอบนับเป็นเรื่องที่ก่อปัญหาให้สังคมเป็นอย่างมาก

4 .๒ ปัญหาการทำแท้ง เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องบางครั้งผู้ชาเป็นผู้แนะนำหรือญาติพี่น้องพาไปทำแท้ง แต่ผลที่ตามมาหลังจากการทำแท้งมีหลายประการดังนี้

5 ๑.มีผลแทรกซ้อนจากการทำแท้งอาจถึงชีวิตได้
  ๒.หากไม่พบในระยะแรกภายหลังอาจมีบุตรยากได้   ๓.ถ้าเป็นการทำแท้งเถื่อนอาจมีอันตรายทั้งถารกในครรภ์และมารดาได้   ๔.เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย   ๕.เป็นการกระทำผิด ศีลธรรม

6 ๓ ปัญหาบุตรไม่มีบิดา  เกิดจากฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ผลที่จะเกิดคือ เด็กมีปมด้อย ในบางรายอาจนำเด็กไปทิ้ง หรือฆ่าก่อนไปทิ้ง ดังที่มีข่าวอยู่เสมอ

7 .๔ ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
การที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมีอะไรกันง่ายๆฝ่ายหนึ่งอาจมีประสบการการณ์มาแล้ว อาจมีเชื้อโรคมาแพร่ต่อ และถ้าเป็นเอดส์อาจส่งผลให้ถึงชีวิตได้

8 การปฎิบัติตนเพื่อหลีกเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด
 การปฎิบัติตนเพื่อหลีกเสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการมีเพศมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด    เมื่อทราบผลเสียของการมีเพศส้มพันธ์โดยไม่คาดคิดแล้วว่าจะเกิดปัญหาและผลกระทบหลายๆด้าน จึงควรปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

9 ผู้หญิงต้องรักนวลสงวนตัวและไม่ประพฤติตนที่ไม่เหมาะสม
 ถือเป็นสิ่งดีของผู้หญิงไทยที่ควรปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องรู้จักแต่งตังและวางตัวหรือแสดงออกให้เหมาะกับวัฒนธรรมไทย เพราะไม่เหมาะสมอาจนำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด หรือถูกบังคับข่มขืนได้

10 ผู้ชายควรให้เกียรติผู้หญิงและช่วยปกป้องอันตราย
 ผู้ชายควรให้เกียรติผู้หญิงและช่วยปกป้องอันตราย ผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ควรล่วงเกินหรือลวนลามผู้หญิง  ควรให้เกียรติและรักษาความเป็นสุภาพบุรุษไว้ เพื่อรอให้ถึงเวลาอันสมควรและเหมาะสมก่อน

11 ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์
คือ การถูกผู้ชายสัมผัสกาย การอยู่ในที่รโหฐานตามลำพัง การดูสื่อยั่วยุอารมณ์ทางเพศกับเพศตรงข้าม ตลอดจนเสพของมึนเมาหรืยาเสพยาเสพติดทุกชนิดเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google