งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ชื่อ เด็กหญิง สุภาพร ชัยคร บุรี ชั้น ม.3 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ชื่อ เด็กหญิง สุภาพร ชัยคร บุรี ชั้น ม.3 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ชื่อ เด็กหญิง สุภาพร ชัยคร บุรี ชั้น ม.3 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว

2 ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมี เพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด ปัจจุบันวัยรุ่นจะมีปัญหานี้มาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผู้ชายได้วางแผนมุ่งมั่นไว้แล้วว่าจะมีเพศสันพันธ์ ให้ได้หรืออาจไม่ตั้งใจ แต่โอกาสบรรยากาศและ สถานที่เป็นใจ สำหรับปัญหาและผลที่ตามมามี ดังนี้

3

4 . ๒ ปัญหาการทำ แท้ง เป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องบางครั้งผู้ชา เป็นผู้แนะนำหรือญาติพี่น้องพา ไปทำแท้ง แต่ผลที่ตามมา หลังจากการทำแท้งมีหลาย ประการดังนี้

5

6 ๓ ปัญหาบุตรไม่มี บิดา เกิดจากฝ่ายชายไม่รับผิดชอบ ผลที่จะเกิดคือ เด็กมีปมด้อย ใน บางรายอาจนำเด็กไปทิ้ง หรือฆ่า ก่อนไปทิ้ง ดังที่มีข่าวอยู่เสมอ

7 การที่ฝ่ายชายและฝ่ายหญิงมี อะไรกันง่ายๆฝ่ายหนึ่งอาจมี ประสบการการณ์มาแล้ว อาจมี เชื้อโรคมาแพร่ต่อ และถ้าเป็น เอดส์อาจส่งผลให้ถึงชีวิตได้

8 การปฎิบัติตนเพื่อหลีก เสี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ โดยไม่คาดคิด การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการ มีเพศมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ คาดคิด เมื่อทราบผลเสียของการมีเพศ ส้มพันธ์โดยไม่คาดคิดแล้วว่าจะ เกิดปัญหาและผลกระทบหลายๆ ด้าน จึงควรปฏิบัติตนเพื่อ หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้ การปฏิบัติตนเพื่อหลีกเลี่ยงการ มีเพศมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ คาดคิด เมื่อทราบผลเสียของการมีเพศ ส้มพันธ์โดยไม่คาดคิดแล้วว่าจะ เกิดปัญหาและผลกระทบหลายๆ ด้าน จึงควรปฏิบัติตนเพื่อ หลีกเลี่ยงปัจจัยต่างๆดังต่อไปนี้

9 ถือเป็นสิ่งดีของผู้หญิงไทยที่ควร ปฏิบัติ นอกจากนี้จะต้องรู้จักแต่ง ตังและวางตัวหรือแสดงออกให้ เหมาะกับวัฒนธรรมไทย เพราะไม่ เหมาะสมอาจนำไปสู่การมี เพศสัมพันธ์โดยไม่คาดคิด หรือ ถูกบังคับข่มขืนได้

10 ผู้ชายควรให้เกียรติ ผู้หญิงและช่วยปกป้อง อันตราย ผู้ชายต้องเป็นสุภาพบุรุษ ไม่ควร ล่วงเกินหรือลวนลามผู้หญิง ควรให้ เกียรติและรักษาความเป็นสุภาพบุรุษ ไว้ เพื่อรอให้ถึงเวลาอันสมควรและ เหมาะสมก่อน

11 ไม่ควรอยู่ในสถานการณ์ที่ เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ คือ การถูกผู้ชายสัมผัสกาย การอยู่ในที่รโหฐานตาม ลำพัง การดูสื่อยั่วยุอารมณ์ ทางเพศกับเพศตรงข้าม ตลอดจนเสพของมึนเมาหรื ยาเสพยาเสพติดทุกชนิดเป็น สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ชื่อ เด็กหญิง สุภาพร ชัยคร บุรี ชั้น ม.3 เลขที่ 2 เสนอ คุณครู ทัศนีย์ ไชยเจริญ โรงเรียนวัดพวงนิมิต ต. เขาสามสิบ อ. เขาฉกรรจ์ จ. สระแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google