งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pentium III. Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pentium III. Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pentium III

2 Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง 800 MHz

3 Pentium III ใช้สามารถดู effect ได้ดีและสมจริง สนับสนุนการคำนวณ floating point unit และ จำนวนเต็ม

4

5 Pentium IIII Pentium 4 เป็นซีพียูที่ ยังคงอยู่ในตระกูล IA- 32 คือยังถือว่าเป็นรุ่น 32 บิต

6 Pentium 4 จะทำงานอยู่ที่ 400 MHz Pentium 4 ตัวแรกแต่เดิม มีชื่อรหัสว่า willamcttc มี ตั้งแต่รุ่นที่มีความเร็ว 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, และ 2.0 GHz

7 Pentium 4 รองรับ RAM แบบอื่นๆ เช่น SDRAM และ DDR-SDRAM ( SiS 645, SiS 650 Ali Aladdin-P4 ) Pentium 4 Willamette ที่ มีขา 478 ขาที่รุ่นความเร็ว 2 GHz นี้และย้อนหลังไปถึง รุ่น 1.5 GHz ด้วย

8 Pentium 4 Willamette ที่ มีขา 478 ขาที่รุ่น ความเร็ว 2 GHz นี้และ ย้อนหลังไปถึงรุ่น 1.5 GHz ด้วย Pentium 4 รุ่น Northwood ที่ผลิต ด้วย เทคโนโลยี 0.13 ไมครอน

9 จัดทำโดย นายภาณุพงศ์ แก้วขันตี 503021193-2 นายรติ จอกสำนัก 503021195-8 นางสาวรัตน์มณี พิเคราะห์ งาม 503021196-6


ดาวน์โหลด ppt Pentium III. Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google