งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Pentium III. Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Pentium III. Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Pentium III

2 Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง 800 MHz

3 Pentium III ใช้สามารถดู effect ได้ดีและสมจริง สนับสนุนการคำนวณ floating point unit และ จำนวนเต็ม

4

5 Pentium IIII Pentium 4 เป็นซีพียูที่ ยังคงอยู่ในตระกูล IA- 32 คือยังถือว่าเป็นรุ่น 32 บิต

6 Pentium 4 จะทำงานอยู่ที่ 400 MHz Pentium 4 ตัวแรกแต่เดิม มีชื่อรหัสว่า willamcttc มี ตั้งแต่รุ่นที่มีความเร็ว 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, และ 2.0 GHz

7 Pentium 4 รองรับ RAM แบบอื่นๆ เช่น SDRAM และ DDR-SDRAM ( SiS 645, SiS 650 Ali Aladdin-P4 ) Pentium 4 Willamette ที่ มีขา 478 ขาที่รุ่นความเร็ว 2 GHz นี้และย้อนหลังไปถึง รุ่น 1.5 GHz ด้วย

8 Pentium 4 Willamette ที่ มีขา 478 ขาที่รุ่น ความเร็ว 2 GHz นี้และ ย้อนหลังไปถึงรุ่น 1.5 GHz ด้วย Pentium 4 รุ่น Northwood ที่ผลิต ด้วย เทคโนโลยี 0.13 ไมครอน

9 จัดทำโดย นายภาณุพงศ์ แก้วขันตี นายรติ จอกสำนัก นางสาวรัตน์มณี พิเคราะห์ งาม


ดาวน์โหลด ppt Pentium III. Pentium III เป็นไมร โครโพรเซสเซอร์ที ออกแบบโดย Intel Pentium III มีคำสั่งคอมพิวเตอร์ใหม่ 70 คำสั่ง Pentium III ใช้ ความเร็วนาฬิกาได้ ถึง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google