งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

sc5110105471 โปรแกรม Ad-aware จัดทำโดย นางสาว มาลัยพร มงคล บุญ 51102010547 SC16B จุลชีววิทยา กลุ่ม B02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "sc5110105471 โปรแกรม Ad-aware จัดทำโดย นางสาว มาลัยพร มงคล บุญ 51102010547 SC16B จุลชีววิทยา กลุ่ม B02."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 sc โปรแกรม Ad-aware จัดทำโดย นางสาว มาลัยพร มงคล บุญ SC16B จุลชีววิทยา กลุ่ม B02

3 sc ในปัจจุบัน การใช้ เทคโนโลยีสื่อสารผ่าน internet ได้ แพร่หลายไปยังกลุ่มคนทุกประเภท มีประโยชน์ทั้งในการค้นหาข้อมูล ความรู้ ฯลฯ มีการแข่งขันในการ โฆษณากันอย่างมากมาย จนบางครั้ง ก็มีการละเมิดสิทธิของผู้ใช้งาน ซึ่ง แฝงอยู่ในรูปของโฆษณา เช่น cookie spam mail เป็นต้น เพื่อให้เข้าถึง ผู้ใช้มากขึ้น จึงมีการสร้างโปรแกรม สำหรับการป้องกันการละ เมิดของเจ้าของโฆษณาต่างๆ ซึ่งก็ คือ โปรแกรม Ad-aware

4 sc รายละเอียดของ Ad-aware ชื่อ โปรแกรม Ad-aware Version 6.0 ประเภท Freeware ความสามารถ กำจัด cookie, spam mail, และ Link brand ของ สินค้าต่าง ๆ ที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะ ตรวจสอบถึง registry เลยทีดียว ประโยชน์ ป้องกันการล้วงข้อมูล ( hack ) ข้อมูลส่วนตัว หรือการ ฝังตัวของ brander ต่าง ๆ ที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการ โฆษณา และยังทำให้น่ารำคาญใจแก่ผู้ใช้ด้วย ลักษณะการ ทำงาน โปรแกรมจะทำการ Scan ทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นหา ส่วนที่เป็น Cookie, spam mail และ Registry ของระบบเพื่อ ทำลาย file นั้น ๆ เหตุผลที่เลือก คิดว่ามีประโยชน์ในการใช้งานของนักศึกษา ที่ต้องใช้ internet ในการค้นหาข้อมูลหรือความรู้อยู่เสมอ

5 sc วิธีการติดตั้งโปรแกรม Ad-aware 1. ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไปยัง ไฟล์ที่ ดาวน์โหลดมาค โดยทั่วไปจะเป็น ไฟล์ที่มีชื่อว่า aaw6181.exe

6 sc

7 6

8 7

9 8

10 9

11 10

12 sc วิธีการใช้งานโปรแกรม Ad- aware

13 sc

14 sc

15 sc

16 sc

17 sc

18 sc

19 sc วิธีการ Upgrade โปรแกรม Ad- aware

20 sc

21 sc

22 sc Link ที่เกี่ยวข้อง g/adaware_install.html mote/addware/ g/adaware_install.html mote/addware/ o.php?id=1919


ดาวน์โหลด ppt sc5110105471 โปรแกรม Ad-aware จัดทำโดย นางสาว มาลัยพร มงคล บุญ 51102010547 SC16B จุลชีววิทยา กลุ่ม B02.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google