งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อ เด็กชายวีรภัทร คล้ายสำลี ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อ เด็กชายวีรภัทร คล้ายสำลี ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อ เด็กชายวีรภัทร คล้ายสำลี ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 18

2 คณะผู้บริหารเทศนครหาดใหญ่ นายไพร พัฒโน นายกรัฐมนตรีนครหาดใหญ่ นายบุญช่วย จังศิริวัฒนธำรง ประธานที่ปรึกษานายยก รัฐมนตรี ดร. เสนีย์ หมัด หมาน ประธานที่ปรึกษษนายยกรัฐตรี นายเจตภัทร ทองวงศ์ ประธานที่ปรึกษานายยก รัฐมนตรี นพ. รุ่งโรจน์ หานิชกั่ว รองนายกเทสมนตรีนคร หาดใหญ่ นายหฤกษ์ พัฒดน รองนายกเทศมนตรีนคร หาดใหญ่ นายวิชิต พรรณราย รองนายกเทศมนตรีนครหาด ใหย่ นายสมฤทธิ์ บุญรัตน์ รองนายกเทศมนตรีนครหาด ใหย๋ นายบรรจง ร่ม สงฆ์ เลขขานุการยกเทศมนตรี นายอดุลศักดิ์ มู เก็ม เลขานุการนาย ยกเทศมนตรี

3 วงจรชีวิตของผีเสื้อ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อ เด็กชายวีรภัทร คล้ายสำลี ชิ้นงานที่ 7 การสร้างไดอะแกรม ชั้น ม.2/1 เลขที่ 18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google