งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online. การเรียกรายงาน Sap Log.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online. การเรียกรายงาน Sap Log."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online

2 การเรียกรายงาน Sap Log

3

4

5 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างมากกว่า 1 รายการ

6 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่ยกเลิกแล้ว

7 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีส่งมอบไม่ แน่นอน

8 ใบสั่งซื้อสั่งจ้างกรณีส่งมอบไม่ แน่นอนที่ยกเลิกแล้ว

9 การพิมพ์ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง

10

11

12

13

14 รายงานแสดงรายการนำเข้า ข้อมูล

15 ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย ข้อมูลผู้ขายสัญญาใบสั่งซื้อ ตรวจรับพัสดุ ผู้บันทึก หน่วยเบิกจ่าย - รายงาน ประจำวัน - รายงานประจำ สัปดาห์ - รายงาน ประจำเดือน รายงานแสดงรายการนำเข้า ข้อมูล

16

17

18

19

20 รายงานสรุปข้อมูลระบบจัดซื้อจัด จ้าง

21

22

23

24

25 Thank you กรมบัญชี กลาง สำนัก GFMIS


ดาวน์โหลด ppt รายงานระบบจัดซื้อจัด จ้าง ผ่าน Web Online. การเรียกรายงาน Sap Log.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google