งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างรายงานด้วย iReport.  การสร้างรายงาน iReport เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จัดเก็บใน ฐานข้อมูลด้วยภาษา Java เริ่มจากดาวน์โหลดได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างรายงานด้วย iReport.  การสร้างรายงาน iReport เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จัดเก็บใน ฐานข้อมูลด้วยภาษา Java เริ่มจากดาวน์โหลดได้ที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างรายงานด้วย iReport

2  การสร้างรายงาน iReport เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จัดเก็บใน ฐานข้อมูลด้วยภาษา Java เริ่มจากดาวน์โหลดได้ที่ http://jasperforge.org/jasperreports http://jasperforge.org/jasperreports  จากนั้นติดตั้ง iReport Plugin และ jasperReports Library โดยที่  iReport Plugin เป็นชุดของไฟล์ที่เป็นตัวติดตั้งเพิ่มเติม ให้กับโปรแกรม NetBeans เพื่อติดต่อหรือเรียกใช้โปรแกรม iReport ออกแบบ รายงาน  jasperReports Library เป็นชุดของคลาสที่มีไว้เรียกใช้ ร่วมกับการเขียนโปรแกรม โดยใช้ jasperReports เพื่อแสดงรายงานผ่านโปรแกรมที่ เขียนด้วย NetBeans  ดังนั้น ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง มีดังนี้  iReport-5.1.0-windows-installer.exe  iReport-5.1.0-plugin.zip  jasperreports-5.1.0-project.zip 2

3  สร้างตารางข้อมูลและเพิ่มรายการข้อมูล pdetail ใน ฐานข้อมูล JAVA  ออกแบบรายงานด้วย iReport 3

4  เขียน โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล และโปรแกรม reportbtnTest โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล reportbtnTest  ผลการทำงานของโปรแกรม 4


ดาวน์โหลด ppt การสร้างรายงานด้วย iReport.  การสร้างรายงาน iReport เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จัดเก็บใน ฐานข้อมูลด้วยภาษา Java เริ่มจากดาวน์โหลดได้ที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google