งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างรายงานด้วย iReport

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างรายงานด้วย iReport"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างรายงานด้วย iReport
บทที่ 18 การสร้างรายงานด้วย iReport

2 การใช้งาน iReport การสร้างรายงาน iReport เพื่อนำเสนอข้อมูลที่จัดเก็บในฐานข้อมูลด้วยภาษา Java เริ่มจากดาวน์โหลดได้ที่ จากนั้นติดตั้ง iReport Plugin และ jasperReports Library โดยที่ iReport Plugin เป็นชุดของไฟล์ที่เป็นตัวติดตั้งเพิ่มเติมให้กับโปรแกรม NetBeans เพื่อติดต่อหรือเรียกใช้โปรแกรม iReport ออกแบบรายงาน jasperReports Library เป็นชุดของคลาสที่มีไว้เรียกใช้ร่วมกับการเขียนโปรแกรม โดยใช้ jasperReports เพื่อแสดงรายงานผ่านโปรแกรมที่เขียนด้วย NetBeans ดังนั้น ไฟล์ที่ต้องดาวน์โหลดและติดตั้ง มีดังนี้ iReport windows-installer.exe iReport plugin.zip jasperreports project.zip

3 ขั้นตอนการสร้างรายงานด้วย iReport
สร้างตารางข้อมูลและเพิ่มรายการข้อมูล pdetail ในฐานข้อมูล JAVA ออกแบบรายงานด้วย iReport

4 ขั้นตอนการสร้างรายงานด้วย iReport
เขียน โปรแกรมติดต่อฐานข้อมูล และโปรแกรม reportbtnTest ผลการทำงานของโปรแกรม


ดาวน์โหลด ppt การสร้างรายงานด้วย iReport

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google