งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #4

2 ESTATE GROUP ตารางการทำงาน ระยะเวลา งานที่ปฏิบัติ สัปดา ห์ที่ 1 (31 มี. ค.-4 เม. ย.) สัปดา ห์ที่ 2 (7 เม. ย. -11 เม. ย. ) สัปดา ห์ที่ 3 (14 เม. ย.- 18 เม. ย.) สัปดา ห์ที่ 4 (21 เม. ย. -25 เม. ย. ) สัปดา ห์ที่ 5 ( 28 เม. ย. - 2 พ. ค.) สัปดา ห์ที่ 6 (5 พ. ค. - 9 พ. ค.) สัปดา ห์ที่ 7 (12 พ. ค. - 16 พ. ค.) สัปดา ห์ที่ 8 ( 19 พ. ค. – 23 พ. ค.) สัปดา ห์ที่ 9 ( 26 พ. ค. – 28 พ. ค.) ศึกษาข้อมูล ทำส่วนแสดงผลบนจอ LCD ทำส่วนอ่านข้อมูลจาก SD/MMC และ Ethernet เชื่อมต่อส่วนแสดงผลและอ่าน ข้อมูล ปรับเปลี่ยนรูปแบบการ แสดงผลให้ตรงตามงาน ทดสอบการทำงาน จัดทำคู่มือการใช้งาน จัดการงานต่างๆให้เรียบร้อย

3 ESTATE GROUP ปัญหาที่พบ  ยังไม่สามารถแสดงภาษาไทยได้  บอร์ด FPGA เสีย  ต้องเปลี่ยนตารางการทำงานใหม่ เนื่องจากว่ามีการเพิ่มเติมโจทย์

4 ESTATE GROUP Question & Answer


ดาวน์โหลด ppt ESTATE GROUP Active Information Display Weekly Report #4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google