งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Impairment + time Goals =. ด้อย ( สิ่งเราชอบ ) + เวลา ความ พยายาม ความสำเร็ จ =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Impairment + time Goals =. ด้อย ( สิ่งเราชอบ ) + เวลา ความ พยายาม ความสำเร็ จ ="— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Impairment + time Goals =

2 ด้อย ( สิ่งเราชอบ ) + เวลา ความ พยายาม ความสำเร็ จ =

3 ชีวิตกับ Programming

4 ผลงานที่ทำมาเกี่ยวกับโปรแกรม Computer rapairation system IQ-RAK Game Pramgram ใส่เกรด ตอนนี้ วิเคราะห์ระบบของคณะ สร้างดาตาเบส

5 ประสบการณ์ที่จะ ประสบความสำเร็จ เคยคิดที่จะทำเกม 3D

6 ตอนเรียน

7 โปรแกรม 1 ( ปฏิบัติ ) D โปรแกรม 1 ( ทฤษฎี ) D+ ดาตาเบส F โปรแกรม 2 ( ปฏิบัติ ) D โปรแกรม 3 ( ทฤษฎี ) F

8 พลิกชีวิต

9 แรงบันดานใจ โดนอาจารย์คนหนึ่งว่า

10

11 ความรู้ไม่มีเฉพาะในห้องเรียน เกม เฟสบุ๊ก ถ่ายรูป เทียว ชอบดูวิดีโอ เล่นคอมพิวเตอร์ ต่างๆ

12 มัลติมีเดีย โปรแกรม เน็ตเวิอร์


ดาวน์โหลด ppt Impairment + time Goals =. ด้อย ( สิ่งเราชอบ ) + เวลา ความ พยายาม ความสำเร็ จ =

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google