งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของการทำ Control และ Forwarding สำหรับ MIPS Pipeline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของการทำ Control และ Forwarding สำหรับ MIPS Pipeline."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของการทำ Control และ Forwarding สำหรับ MIPS Pipeline

2 Pipelined Control สัญญาณ control ได้มาจาก combinational logic ที่มี input เป็น instruction เพื่อประหยัดวงจรและ “ สาย ” สัญญาณ เลือกที่จะส่งต่อ เฉพาะสัญญาณที่เกี่ยวข้อง

3 Pipelined Control

4 Forwarding เพื่อกำจัด Data Hazard Forward เมื่อคำสั่งก่อนหน้ามีการ write register – EX/MEM.RegWrite, MEM/WB.RegWrite และเมื่อ destination register ไม่ใช่ $0 – EX/MEM.RegisterRd ≠ 0, MEM/WB.RegisterRd ≠ 0

5 Forwarding Paths

6 Forwarding Conditions Forward จาก MEM มาที่ EX – if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 10 – if (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 10 Forward จาก WB มาที่ EX – if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01 – if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01

7 Double Data Hazard พิจารณาชุดคำสั่งต่อไปนี้ add $1,$1,$2 add $1,$1,$3 add $1,$1,$4 เกิดอะไรขึ้นถ้าเราใช้ forwarding logic ที่ได้ กล่าวมา if ของ forward logic จาก WB มาที่ EX มาทีหลัง จะ overwrite สัญญาณ forwarding ของ if ที่มา ก่อน

8 แก้ไข forwarding logic ใหม่ Forward จาก MEM ก็ต่อเมื่อ ไม่ได้ forward จาก EX MEM hazard – if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRs)) ForwardA = 01 – if (MEM/WB.RegWrite and (MEM/WB.RegisterRd ≠ 0) and not (EX/MEM.RegWrite and (EX/MEM.RegisterRd ≠ 0) and (EX/MEM.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) and (MEM/WB.RegisterRd = ID/EX.RegisterRt)) ForwardB = 01

9 Datapath with Forwarding

10 Load-Use Data Hazard


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของการทำ Control และ Forwarding สำหรับ MIPS Pipeline.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google