งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

2 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหาร จัดการศูนย์บริการฯ จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดย มาจากปัญหาความต้องการของ เกษตรกร จัดทำแผนพัฒนาตำบล 3 ปี โดย มาจากปัญหาความต้องการของ เกษตรกร ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกิน ได้ จำนวน 11 หมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกผักสวนครัวรั้วกิน ได้ จำนวน 11 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง / น้ำหมัก จำนวน 3 หมู่บ้าน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ คุณภาพสูง / น้ำหมัก จำนวน 3 หมู่บ้าน ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 518 ไร่ ส่งเสริมปลูกพืชฤดูแล้ง จำนวน 518 ไร่ ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 11 หมู่บ้าน ส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 11 หมู่บ้าน

3 กิจกรรมดีเด่นด้านการบริหารจัดการ ศูนย์บริการฯ ( ต่อ ) ส่งเสริมการปลูกยางพารา จำนวน 6 หมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกยางพารา จำนวน 6 หมู่บ้าน ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ ว่างเปล่าและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 300 ไร่ ส่งเสริมการปลูกยูคาลิปตัสในพื้นที่ ว่างเปล่าและน้ำท่วมซ้ำซาก จำนวน 300 ไร่ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จำนวน 5 กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 2 กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีตาม กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร 2 กลุ่ม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จำนวน 85 ครัวเรือน ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ จำนวน 85 ครัวเรือน

4 กิจกรรมของศูนย์บริการฯ ดีเด่น ที่ได้รับการยอมรับ เรื่อง การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ดี โดยศูนย์ส่งเสริมและผลิต พันธุ์ข้าวชุมชน ชื่อกิจกรรม การผลิตเมล็ดพันธุ์ ข้าวพันธุ์ดี สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 2 ต. นาคู่ ผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 5 ตัน เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี จำนวน 5 ตัน

5 กิจกรรมด้านจุดถ่ายทอด วิทยากรเกษตรกรที่ดีเด่น เรื่อง การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด คุณภาพสูง สถานที่ตั้ง หมู่ที่ 3 ต. นาคู่ อ. นา แก จ. นครพนม ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายปรีชา โคตรนาแก ความเชี่ยวชาญของวิทยากร เกษตรกร ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ การทำน้ำหมักชีวภาพ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลนาคู่ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google