งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1. นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย 47219589 2. นาย ศักดิ์ชัย ธนูทอง 47219688 3. ว่าที่ ร. ต สุรเชษฐ์ ใจเพ็ชร์ 47219720 วท. บ. 8(2)/8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1. นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย 47219589 2. นาย ศักดิ์ชัย ธนูทอง 47219688 3. ว่าที่ ร. ต สุรเชษฐ์ ใจเพ็ชร์ 47219720 วท. บ. 8(2)/8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย 1. นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย นาย ศักดิ์ชัย ธนูทอง ว่าที่ ร. ต สุรเชษฐ์ ใจเพ็ชร์ วท. บ. 8(2)/8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรม

2 1. สายเคเบิ้ล 2. ชนิดของสาย เคเบิ้ล 3. สายโคแอ คเชียล 4. มาตรฐานของ สายเคเบิ้ล MENU CABLE

3 1. สายเคเบิล สายตัวนำแบบแกนเดี่ยว ทำด้วยทองเหลืองหรือ อลูมิเนียม หุ้มฉนวนพีวีซี มีหลายขนาดตามมาตรา ฐาน TISI มอก ฉนวนพีวีซีจะมีสีต่างๆ ตามโค้ด เช่น สีขาว สีดำสำหรับสายกลาง สีเขียวหรือสีเหลือง สำหรับสายดิน สายที่มีไฟสีแดง สีดำ และสีน้ำเงิน ความสามารถนำกระแสของสายไฟยังขึ้นอยู่กับ ชนิดของฉนวนที่หุ้มสายและวิธีการติดตั้ง

4 - สิ่งห่อหุ้มป้องกัน ฉนวนที่ดีที่สุดอาจเสื่อมหรือเสียหายได้ ถ้า หากใช้ไม่ถูกต้องหรือสภาพแวดล้อมไม่ดี สิ่ง ห่อหุ้มป้องกันชั้นนอก จึงมีให้เลือกใช้มากมาย สิ่งห่อหุ้มดังกล่าว ได้แก่ พวก fiber braids ต่างๆ พลาสติก ตะกั่ว ยาง neoprene หรือ พวกยางไม้

5 รูปข้างบนแสดง สิ่งห่อหุ้มป้องกัน 1. สิ่งป้องกันเชิงกลตามปกติ fibrous braids 2. สายเคเบิลฝังดิน (parking cable) 3. สายไฟที่มีสิ่งห่อหุ้มไม่ยอมให้ของเหลวไหล ผ่าน 4. สายเคเบิลชนิดแขวน ในอากาศ (aerial supporting) 5. เกราะโลหะเชื่อมต่อ (interlocked metallic armor) 6. เกราะหุ้มด้วยสิ่ง ห่อหุ้มภายนอกจำพวก vinyl 7. สายลวดที่มีเกราะหุ้ม.

6 รูปแสดงสิ่งห่อหุ้มป้องกัน

7 2. ชนิดของสายเคเบิ้ล 2.1 สายเคเบิลชนิดที่หุ้มด้วยอลูมิเนียม ( ชนิด ALS ) 2.2 สายเคเบิลที่หุ้มด้วยโลหะ ( ทั้งชนิด AC ACR ACT AC และ ACL) 2.3 สายเคเบิลที่หุ้มเกราะ 2.4 สายเคเบิลที่หุ้มด้วยอโลหะ ( ชนิด NM และ NMC ) 2.5 สายเคเบิลแบบ preassembled aerial 2.6 เคเบิ้ลมีเปลือกหุ้มโพลีคลอโรพรีน

8 2. ชนิดของสายเคเบิ้ล 2.7 เคเบิ้ลทนความร้อน 2.8 สายเคเบิ้ลหุ้มฉนวนพีวีซี หรือพีอี มี เกราะป้องกัน 2.9 สายเคเบิ้ลแรงดันปานกลาง 2.10 สายเคเบิ้ล MI ( MINERAL- INSULATED CABLE) 2.11 สายเคเบิ้ลโทรศัพท์และสัญญาณท่อ เคเบิ้ล

9

10 คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล ตารางแสดงคุณสมบัติของสาย RG

11

12 คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล ตารางแสดงคุณสมบัติของสาย URM

13 4. มาตรฐานของสายเคเบิ้ล โดยปกติทั่วๆไปแล้วในการจะออกแบบ ระบบไฟฟ้า การติดตั้ง หรือการผลิตอุปกรณ์ที่ ใช้ในงานไฟฟ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีมาตรฐานเป็นสิ่งกำหนด มาตรฐานที่ตั้งขึ้นมา นี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและสภาวะ แวดล้อมของแต่ละประเทศอีกด้วย โดยทั่วไปของงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ว่า จะเป็นกรณีของอุปกรณ์ป้องกันหรือการผลิต อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น จะมีมาตรฐานเป็น ตัวกำหนด

14 มาตรฐานของสายเคเบิ้ล

15


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1. นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย 47219589 2. นาย ศักดิ์ชัย ธนูทอง 47219688 3. ว่าที่ ร. ต สุรเชษฐ์ ใจเพ็ชร์ 47219720 วท. บ. 8(2)/8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google