งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สายเคเบิ้ล จัดทำโดย 1.นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สายเคเบิ้ล จัดทำโดย 1.นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สายเคเบิ้ล จัดทำโดย 1.นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย 47219589
1.นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย 2.นาย ศักดิ์ชัย ธนูทอง 3.ว่าที่ ร.ต สุรเชษฐ์ ใจเพ็ชร์ วท.บ. 8(2)/8 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม

2 4. มาตรฐานของสายเคเบิ้ล
MENU CABLE 1. สายเคเบิ้ล 2. ชนิดของสายเคเบิ้ล 3. สายโคแอคเชียล 4. มาตรฐานของสายเคเบิ้ล

3 สายเคเบิล 1. สายเคเบิล สายตัวนำแบบแกนเดี่ยว ทำด้วยทองเหลืองหรืออลูมิเนียม หุ้มฉนวนพีวีซี มีหลายขนาดตามมาตรา ฐาน TISI มอก ฉนวนพีวีซีจะมีสีต่างๆ ตามโค้ด เช่น สีขาว สีดำสำหรับสายกลาง สีเขียวหรือสีเหลืองสำหรับสายดิน สายที่มีไฟสีแดง สีดำ และสีน้ำเงิน ความสามารถนำกระแสของสายไฟยังขึ้นอยู่กับ ชนิดของฉนวนที่หุ้มสายและวิธีการติดตั้ง

4 สายเคเบิ้ล - สิ่งห่อหุ้มป้องกัน
ฉนวนที่ดีที่สุดอาจเสื่อมหรือเสียหายได้ ถ้าหากใช้ไม่ถูกต้องหรือสภาพแวดล้อมไม่ดี สิ่งห่อหุ้มป้องกันชั้นนอก จึงมีให้เลือกใช้มากมาย สิ่งห่อหุ้มดังกล่าวได้แก่ พวก fiber braids ต่างๆ พลาสติก ตะกั่ว ยาง neoprene หรือ พวกยางไม้

5 สายเคเบิ้ล รูปข้างบนแสดง สิ่งห่อหุ้มป้องกัน
1. สิ่งป้องกันเชิงกลตามปกติ fibrous braids 2. สายเคเบิลฝังดิน (parking cable) 3. สายไฟที่มีสิ่งห่อหุ้มไม่ยอมให้ของเหลวไหลผ่าน 4. สายเคเบิลชนิดแขวน ในอากาศ (aerial supporting) 5. เกราะโลหะเชื่อมต่อ (interlocked metallic armor) 6. เกราะหุ้มด้วยสิ่ง ห่อหุ้มภายนอกจำพวก vinyl 7. สายลวดที่มีเกราะหุ้ม .

6 สายเคเบิ้ล รูปแสดงสิ่งห่อหุ้มป้องกัน

7 สายเคเบิ้ล 2. ชนิดของสายเคเบิ้ล
2.1 สายเคเบิลชนิดที่หุ้มด้วยอลูมิเนียม (ชนิด ALS ) 2.2 สายเคเบิลที่หุ้มด้วยโลหะ (ทั้งชนิด AC ACR ACT AC และ ACL) สายเคเบิลที่หุ้มเกราะ 2.4 สายเคเบิลที่หุ้มด้วยอโลหะ (ชนิด NM และ NMC ) สายเคเบิลแบบ preassembled aerial 2.6 เคเบิ้ลมีเปลือกหุ้มโพลีคลอโรพรีน

8 สายเคเบิ้ล 2.8 สายเคเบิ้ลหุ้มฉนวนพีวีซี หรือพีอี มีเกราะป้องกัน
2. ชนิดของสายเคเบิ้ล เคเบิ้ลทนความร้อน สายเคเบิ้ลหุ้มฉนวนพีวีซี หรือพีอี มีเกราะป้องกัน สายเคเบิ้ลแรงดันปานกลาง 2.10 สายเคเบิ้ล MI ( MINERAL-INSULATED CABLE) 2.11 สายเคเบิ้ลโทรศัพท์และสัญญาณท่อเคเบิ้ล

9 สายเคเบิ้ล               

10 คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล ตารางแสดงคุณสมบัติของสาย RG

11 คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล ตารางแสดงคุณสมบัติของสาย RG

12 คุณสมบัติของสายโคแอกเชียล ตารางแสดงคุณสมบัติของสาย URM

13 สายเคเบิ้ล 4. มาตรฐานของสายเคเบิ้ล
โดยปกติทั่วๆไปแล้วในการจะออกแบบระบบไฟฟ้า การติดตั้ง หรือการผลิตอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง มีมาตรฐานเป็นสิ่งกำหนด มาตรฐานที่ตั้งขึ้นมานี้ก็จะขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศและสภาวะแวดล้อมของแต่ละประเทศอีกด้วย โดยทั่วไปของงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นกรณีของอุปกรณ์ป้องกันหรือการผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ เป็นต้น จะมีมาตรฐานเป็นตัวกำหนด

14 มาตรฐานของสายเคเบิ้ล

15 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt สายเคเบิ้ล จัดทำโดย 1.นาย ภาคภูมิ เกาะสระน้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google