งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำตรงข้าม opposite words สาระสำคัญ การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์ กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ ในการเรียนภาษา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำตรงข้าม opposite words สาระสำคัญ การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์ กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ ในการเรียนภาษา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 คำตรงข้าม opposite words

3 สาระสำคัญ การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์ กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ ในการเรียนภาษา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ข้อที่ 3 ระบุ / เขียนประโยค และข้อความให้ สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง จับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามได้ จุดประสงค์นำทาง 1. บอกความหมายคำศัพท์ได้ 2. จับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามได้ สาระสำคัญ การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์ กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ ในการเรียนภาษา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ และแสดงความคิดเห็น อย่างมีเหตุผล ตัวชี้วัด ข้อที่ 3 ระบุ / เขียนประโยค และข้อความให้ สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง รูปแบบ ต่างๆ ที่อ่าน จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์ปลายทาง จับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามได้ จุดประสงค์นำทาง 1. บอกความหมายคำศัพท์ได้ 2. จับคู่คำศัพท์ที่มีความหมายตรงข้ามได้

4

5 War วาร์ สงคราม - Peace พีช สันติภาพ

6 Fat แฟต อ้วน - Thin ทิน ผอม

7 Big บิ๊ก ใหญ่ -Small สมอร์ เล็ก

8 Long ลอง ยาว - short ชอต สั้น

9 Marry แมรี่ แต่งงาน - Divorce ดีวอร์ช หย่าร้าง

10 On ออน บน - Under อันเดอร์ ใต้

11 Black แบล็ค ดำ White ไวท์ ขาว

12 Boy บอย เด็กผู้ชาย – Girl เกิร์ล เด็กผู้หญิง

13 Good กู๊ด ดี - Bad แบด เลว

14 Hot ฮอท ร้อน - Cool คูล เย็น

15 New นิว ใหม่ - Old โอล์ด เก่า

16 Sit down ซิตดาวน์ นั่ง Stand up สแตนอัพ ยืน

17 Ugly เอิกลี่ น่าเกลียด Beautiful บิวตี้ฟูล สวยงาม

18 Chase แชส ไล่ - Run รัน วิ่ง

19 Cheap ชีพ ถูก -Expensive เอ็กเพ็นซีพ แพง

20 Clean คลีน สะอาด Dirty เดอร์ตี้ สกปรก

21 Easy อีซี่ย์ ง่าย - Difficult ดีฟฟิคัล ยาก

22 Float โฟล์ต ลอย - Sink ซิงค์ จม

23 Hard ฮาร์ด แข็ง Soft ซอฟต์ นุ่ม

24 Inside อินไซต์ ข้างใน Outside เอาท์ไซต์ ข้างนอก

25 Happy แฮปปี้ มีความสุข - Sad แซด เศร้า

26 Smile สไมล์ ยิ้ม - Sad แซด เศร้า

27 Man แมน ผู้ชาย Woman วูแมน ผู้หญิง

28 Sweet สวีท หวาน Sour ซอร์ เปรี้ยว

29 Win วิน ชนะ Lose ลอส แพ้

30 Buy บาย ซื้อ - Sell เซล ขาย

31 Day เดย์ กลางวัน - Night ไนท์ กลางคืน

32 Deep ดีพ ลึก Shallow ซอโลว์ ตื้น

33 Early เออร์ลี่ เช้า Late เลท สาย

34 Give กีฟว์ ให้ - Take เทค เอา

35 High ไฮท์ สูง - Low โลว์ ต่ำ

36 Left เลฟ ซ้าย - Right ไรท์ ขวา

37 Many แ มนี่ ม าก - Few ฟ ิว น้อย

38 Near เนียร์ ใกล้ - Far ฟาร์ ไกล

39 Quick ควิก เร็ว - Slow สโลว์ ช้า

40 Quiet ไคเอ็ท เงียบ - Noisy นอย ซี่ ดัง

41 Broad บรอด กว้าง - Narrow แนร์ โรว์ แคบ

42 Dark ดาร์ก มืด - Bright ไบร์ท สว่าง

43 Front ฟรอนท์ หน้า - Back แบค หลัง

44 Glade เกลด ดีใจ - Sorry ซอร์รี่ เสียใจ

45 Lead ลีด นำ - Follow ฟอลโลว์ ตาม

46 Open โอเพ็น เปิด -Close โคส ปิด

47 Pull พูล ดึง - Push พุส ดัน, ผลัก

48 Send เซ็นด์ ส่ง - Receive รีซีฟ รับ

49 Start สตาร์ท เริ่มต้น -Finish ฟินิช สิ้นสุด

50 Teach ทีช สอน - Learn เลิร์น เรียน

51 Throw โทรว์ ขว้าง – Catch แคทช์ = จับ

52 Top ท็อป ยอด - Bottom บ็อทท อม ฐาน

53 Full ฟลู เต็ม - Empty เอ็มที้ ว่างเปล่า

54 Rich ริช รวย - Poor พัวร์ จน

55 True ทรู ถูก - False ฟอลส์ ผิด

56 Awake อะเวก ตื่น -Asleep แอ สะลีบ หลับ

57 Get off เก็ทออฟ ลงรถ Get on เก็ทออน ขึ้นรถ

58 Increase อินครีสเพิ่มขึ้น Decrease ดีครีส ลดลง

59 Love เลิฟ รัก -Hate เฮท เกลียด

60 Rise ริส ขึ้น - Fall ฟอล ตก

61 Sick ซิก ป่วย - Well เวลล์ สบายดี

62 Strong สตรอง แข็งแรง - Weak เวก อ่อนแอ

63 Tight ทินท์ แน่น - Loose ลูส หลวม

64 Diligent ดีลิเจ็นขยัน -Lazy เลซี้ ขี้เกียจ

65 Smooth สมูท เรียบ -Rough เราท์ขรุขระ

66 Wet เว็ท เปียก -Dry ดราย แห้ง

67 Alike อะไลค์ เหมือน Different ดิฟฟีเร็น แตกต่าง

68 Blunt บลันท์ทื่อ -Sharp ชาร์พ คม

69 UP อัพ ขึ้น -Down ดาวน์ ลง

70 Build บิวด์ ก่อสร้าง -Destroy เดสท รอย ทำลาย

71 East อีส ทิศตะวันออก - West เวส ทิศตะวันตก

72 Live ลีฟ มีชีวิต -Die ดาย ตาย

73 Neat นีต เรียบร้อย -Untidy อัน ไทดี้ ไม่เรียบร้อย

74 North นอร์ท ทิศเหนือ - South เซาท์ ทิศใต้

75 Straight สเตจน์ ตรง - Curve คิร์บ โค้ง

76 War วาร์ สงคราม - Peace พีช สันติภาพ

77


ดาวน์โหลด ppt คำตรงข้าม opposite words สาระสำคัญ การเรียนคำศัพท์ทำให้นักเรียนมีการใช้คำศัพท์ กว้างขึ้นและเป็นประโยชน์ ในการเรียนภาษา สาระที่ 1 ภาษาเพื่อการสื่อสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google