งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอน ที่ 1 ขั้นตอน ที่ 2 ขั้นตอน ที่ 3 ขั้นตอน ที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอน ที่ 1 ขั้นตอน ที่ 2 ขั้นตอน ที่ 3 ขั้นตอน ที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ขั้นตอน ที่ 1

3 ขั้นตอน ที่ 2

4 ขั้นตอน ที่ 3

5 ขั้นตอน ที่ 4

6 ขั้นตอน ที่ 5

7 ขั้นตอน ที่ 6

8 ขั้นตอนที่ 7 รอดาวโหลดเพื่อลง Backup

9 ขั้นตอน ที่ 8

10 ขั้นตอน ที่ 9

11 ขั้นตอนที่ 10

12 ขั้นตอนที่ 11

13 ขั้นตอนที่ 12

14 ขั้นตอนที่ 13

15 ขั้นตอนที่ 14

16 ขั้นตอนที่ 15

17 ขั้นตอนที่ 16 จากนั้นเมื่อไฟล์ ถูกลบเมื่อทำถามขั้นตอนแล้วจะ สามรถกู้ข้อมูลที่ลบมาได้

18  การกู้คืนข้อมูล Restore ทำมาเพื่อ ?  เก็บสำรองข้อมูลในเวลาที่ข้อมูลหายไป สามารถกู้คืนได้ ประโยชน์อย่างไร ?  สามารถทำให้รู้เกี่ยวกับการกู้คืนข้อมูลได้ ใช้อย่างไร ?  ใช้เกี่ยวกับ กระบวนการในการนำข้อมูลที่ได้จากการเก็บสำรองข้อมูลมาใช้ เพื่อทำให้ข้อมูล กลับคืนมาจากการสูญหาย รูปแบบของการสำรองข้อมูล สรุป ?  จากการทำการกู้คืนข้อมูล Restore ต้องไปทำ Backup ก่อนแล้วจะไปทำ Restore ได้ โดยที่ต้องรอการทำ Backup ก่อนซึ่งการทำ Backup คือการคัดลอกแฟ้มข้อมูลแล้วจีง ไปทำ Restore ซึ่ง Restore จะสามารถกู้คืนข้อมูลได้โยทั้งๆที่ลบไปแล้ว


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอน ที่ 1 ขั้นตอน ที่ 2 ขั้นตอน ที่ 3 ขั้นตอน ที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google