งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย 1.น.ส.ปัทมาภรณ์ อินมา เลขที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย 1.น.ส.ปัทมาภรณ์ อินมา เลขที่ 14"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย 1.น.ส.ปัทมาภรณ์ อินมา เลขที่ 14
1.น.ส.ปัทมาภรณ์ อินมา เลขที่ 14 2.น.ส.วรินยุพา ปันต๊ะรังษี เลขที่ 18 3.น.ส.วิภวานี ยะถา เลขที่ 26

3   สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่าง คริสต์ศตวรรษที่ 14 – 16 เป็นสมัย ที่มีการหันกลับไปศึกษาภูมิปัญญา สมัยกรีก – โรมัน

4 จุดเริ่มต้นของการฟื้นฟูศิลป วิทยาการอยู่ในดินแดนอิตาลี แถบ รัฐฟลอเรนส์ เจนัว ปิซ่า และเวนิส การฟื้นฟูศิลปวิทยาการแผ่กระจาย จากอิตาลีไปยังตอนเหนือของยุโรป ภายหลังสงครามครูเสด

5 -ผลงานที่สำคัญ ได้แก่ การประดิษฐ์แท่น พิมพ์ เครื่องปั่นฝ้าย เครื่องสีข้าว เข็มทิศ กระสุนปืน มีการศึกษาด้านการแพทย์

6 -นักวิทยาศาสตร์คนสำคัญของสมัย นี้ คือ นิโคลัส คอเปอร์นิคุส ซึ่ง กล่าวว่าดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง ของจักรวาล เป็นการปูทางไปสู่ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ใน คริสต์ศตวรรษที่ 16

7 แนวคิดสำคัญ มนุษย์นิยม ธรรมชาตินิยม รวมกับ แนวคิดของศาสนาตริสต์

8 ศิลปินคนสำคัญ ศิลปินยุคที่มีความสามารถหลาย ด้านที่มีชื่อเสียงอย่างมากได้แก่ลีโอ นาโด ดาวินชีไมเคิล แองเจลโล

9 สถาปัตยกรรม วิหารเซนต์ปิเตอร์ และวิหารเซนต์ ปอล

10 ประติมากรรม ที่โดดเด่น ได้แก่ ผลงานของไมเคิล แองเจลโล คือ  รูปสลักเดวิด : รูป ชายหนุ่มเปลือยกาย : รูปสลักลาปิเอ ตา : รูปพระแม่ประครองพระเยซู

11 จิตรกรรม 1. เริ่มมีการเขียนภาพสามมิติ 2
จิตรกรรม 1.เริ่มมีการเขียนภาพสามมิติ 2.ผลงานที่สำคัญได้แก่ -ไมเคิลแองเจลโล ได้แก่ ภาพ “การ ตัดสินครั้งสุดท้าย

12 -ลีโอนาโด ดาร์วินชี ได้แก่ ภาพ “โม นาลิซา ” และ “อาหารมื้อสุดท้าย”
-ราฟาเอล ได้แก่ ภาพพระแม่ พระ บุตรและจอห์น แบบติสต์ แสดง ความรักต่อแม่ที่มีต่อบุตร เป็น ภาพเหมือนจริงที่มีชีวิต

13 1.เน้นแนวมนุษยนิยม ใช้ภาษาท้องถิ่นแทนภาษาละติน 2.วรรณกรรมสำคัญ ได้แก่
2.วรรณกรรมสำคัญ ได้แก่  เจ้าผู้ครองนคร ( The prince ) ของ นิโคไล มา เคียเวลลี บรรยายถึงศิลปะการปกครองของเจ้านคร Utopia ของ โทมัสมอร์ กล่าวถึงเมืองในอุดมคติที่ ปราศจากความเลวร้าย คัมภีร์ไบเบิลใหม่ของ อีรัสมุส แห่งรอตเตอร์ดัม บทละครของวิลเลี่ยม เชกสเปียร์ ได้แก่ โรมีโอและจูเลียต เว นิสวาณิช คิงเลียร์ แมคเบท ฝันคืนกลางฤดูร้อน เป็นต้น

14 การปฎิรูปทาง ศาสนา

15 มีสาเหตุใหญ่ 2 ประการ 1.สาเหตุภายในเกิดจากวงการศาสนจักรมี ความวุ่นวายแก่งแย่งกันเป็นใหญ่ สันตะปาปาพยายามรวบอำนาจทั้งทางโลก และทางธรรม บาทหลวงส่วนใหญ่ไม่อยู่ใน กฎ ละเมิดข้อบังคับและศีลธรรม ไม่พัฒนา ความคิดให้ทันโลกภายนอก

16 2.สาเหตุภายนอกเกิดแนวคิดเรื่อง ชาตินิยม กษัตริย์เริ่มมีอำนาจมากขึ้น ไม่ อยู่ภายใต้อิทธิพลของสันตะปาปา เกิด การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เป็น โปรเตสแตนต์หลายสาขา ได้แก่

17 นิกายลูเธอร์ ผู้ก่อตั้ง คือ มาร์ติน ลูเธอร์ เป็น พระชาวเยอรมันและเป็นนักปฏิรูป ศาสนาคนสำคัญ เขาสั่งสอน เกี่ยวกับการยึดมั่นในศรัทธา

18 ตำหนิกานขายใบไถ่บาปของศา สนจักรว่าเป็นการหลอกลวง และ โจมตีความประพฤติของ สันตะปาปาและบาทหลวง

19 นิกายแองกลิกัน ความเชื่อในนิกายโปรเตสแตนต์ที่ เกิดขึ้นในประเทศอังกฤษจากความขัดแย้ง ระหว่างกษัตริย์อังกฤษและสันตะปาปาที่ กรุงโรม

20 แต่ มีพระประสงค์จะอย่าขาดจาก พระมเหสีเดิมเพื่อจะอภิเษกสมรส ใหม่ แต่สันตะปาปาไม่ยอม พระเจ้า เฮนรีจึงประกาศแยกอังกฤษจาก วงการศาสนจักรที่โรมและตั้งนิกาย แองกลิกัน

21 นิกายคาลแวง ผู้ริเริ่มการปฏิรูปศาสนาใน สวิตเซอร์แลนด์ คือ อุลริช สวิงลี แต่ ผู้มีบทบาทสำคัญ คือ จอห์น แคลวิน นิกายนี้ได้ขยายไปทั่วยุโรปมี รัฐธรรมนูญที่ผสมผสานการเมือง เข้ากับหลักศาสนา

22 งานค้นคว้า ๑. การปฏิรูปศาสนจักรในยุคเรเนซองส์มีลักษณะสำคัญอย่างไร ๒
งานค้นคว้า ๑.การปฏิรูปศาสนจักรในยุคเรเนซองส์มีลักษณะสำคัญอย่างไร ๒.ผลของการปฏิรูปที่สำคัญต่อแนวคิดเรื่องโลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาลเป็นอย่างไร จงอธิบาย ๓.รูปปั้นเดวิดปัจจุบันจัดแสดงไว้ในประเทศใด และเป็นผลงานของศิลปินใด

23 ตั้งสถาบันคริสต์ศาสนาพิมพ์ หนังสือคำสอน เน้นความเป็นใหญ่ สูงสุดของพระพุทธเจ้า หลักศล ธรรม และการประพฤติตนอยู่ใน กฏเกณฑ์อย่างเคร่งครัด

24 ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้
ขอขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย 1.น.ส.ปัทมาภรณ์ อินมา เลขที่ 14

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google