งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5. SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด ประโยชน์ ทำให้มองภาพให้เข้าใจมาก ขึ้น โดย – การลดจำนวนเส้นที่มองไม่ เห็นต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5. SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด ประโยชน์ ทำให้มองภาพให้เข้าใจมาก ขึ้น โดย – การลดจำนวนเส้นที่มองไม่ เห็นต่างๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5

2 SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด ประโยชน์ ทำให้มองภาพให้เข้าใจมาก ขึ้น โดย – การลดจำนวนเส้นที่มองไม่ เห็นต่างๆ – แสดงให้เห็นรูปร่างของ ภาพตัด สามารถใส่ขนาดได้ชัดเจน ถูกต้องมากขึ้น

3 ชนิดของภาพตัด 1. Full section 2. Offset section 3. Half section 4. Broken-out section ยังมีชนิดอื่นๆ อีก

4 ตัวอย่าง 1

5 Cutting plane แสดงลายตัดในภาพฉาย Full section

6 ตัวอย่าง 2

7 แสดงลายตัดในภาพฉาย Cutting plane Offset section

8 Full section Half section Broken-out section

9 การเขียนลายตัดใน AutoCAd ใช้คำสั่ง Hatch

10 ให้เขียนภาพลายตัดของภาพไอโซเมตริก ด้านล่างตามแนว cutting plane Home works

11 การเขียนภาพลายตัดของชิ้นงานตาม แนว A-A Unit: inch


ดาวน์โหลด ppt SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5. SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด ประโยชน์ ทำให้มองภาพให้เข้าใจมาก ขึ้น โดย – การลดจำนวนเส้นที่มองไม่ เห็นต่างๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google