งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5

2 SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด
ประโยชน์ ทำให้มองภาพให้เข้าใจมากขึ้น โดย การลดจำนวนเส้นที่มองไม่เห็นต่างๆ แสดงให้เห็นรูปร่างของภาพตัด สามารถใส่ขนาดได้ชัดเจนถูกต้องมากขึ้น

3 ชนิดของภาพตัด ยังมีชนิดอื่นๆ อีก 1. Full section 2. Offset section
3. Half section 4. Broken-out section ยังมีชนิดอื่นๆ อีก

4 ตัวอย่าง 1

5 แสดงลายตัดในภาพฉาย Cutting plane Full section

6 ตัวอย่าง 2

7 แสดงลายตัดในภาพฉาย Cutting plane Offset section

8 Full section Broken-out section Half section

9 การเขียนลายตัดใน AutoCAd ใช้คำสั่ง Hatch

10 Home works ให้เขียนภาพลายตัดของภาพไอโซเมตริกด้านล่างตามแนว cutting plane

11 การเขียนภาพลายตัดของชิ้นงานตามแนว A-A
Unit: inch


ดาวน์โหลด ppt SECTION VIEWS การเขียนภาพลายตัด week 5

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google