งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao เกณฑ์การนำเสนอ และเกณฑ์การให้ คะแนน ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao เกณฑ์การนำเสนอ และเกณฑ์การให้ คะแนน ครั้งที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao เกณฑ์การนำเสนอ และเกณฑ์การให้ คะแนน ครั้งที่ 1

2  Requirement & document  Use Case Diagram & document Brief Casual-format Full-format  Class Diagram & document  Sequence Diagram  Activity Diagram หัวข้อที่ต้องนำเสนอ

3  เริ่มต้นการนำเสนอ 9.30 น. กำหนดให้ส่ง รายงานก่อนการนำเสนอ 1 เล่มต่อ 1 กลุ่ม  สุ่มลำดับการนำเสนอ ทั้ง 5 กลุ่ม  1 กลุ่มนำเสนอไม่เกิน 20 นาที  หลังจากที่ทุกกลุ่มนำเสนอ จะมีการสุ่ม รายชื่อจากกลุ่มอื่น 5 คนโดยสุ่มทีละคน จะมี คะแนนพิเศษ 1 คะแนน ถ้าคำถามเป็นประเด็น น่าสนใจ  และถ้ากลุ่มที่นำเสนอให้คำตอบไม่ตรงกับ ประเด็นที่ถามหัก 1 คะแนน ต่อ 1 คำถาม ขั้นตอนการนำเสนอ

4  power point 10 คะแนน  การนำเสนอ requirement 2 คะแนน  การนำเสนอ Use Case Diagram 2 คะแนน  การนำเสนอ Class Diagram 2 คะแนน  การนำเสนอ Sequence Diagram 2 คะแนน  การนำเสนอ Activitiy Diagram 2 คะแนน  รายงาน 5 คะแนน  ความสมบูรณ์และเหมาะสมของ requirement 1 คะแนน  ความสมบูรณ์และเหมาะสมของ Use Case Diagram 1 คะแนน  ความสมบูรณ์และเหมาะสมของ Class Diagram 1 คะแนน  ความสมบูรณ์และเหมาะสมของ Sequence Diagram 1 คะแนน  ความสมบูรณ์และเหมาะสมของ Activitiy Diagram 1 คะแนน เกณฑ์คะแนน


ดาวน์โหลด ppt Wattanapong suttapak, Software Engineering, school of Information communication Tecnology, university of phayao เกณฑ์การนำเสนอ และเกณฑ์การให้ คะแนน ครั้งที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google