งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ภาษาไทย. บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ภาษาไทย. บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ภาษาไทย

2 บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ อย่างละเอียด แจ่มแจ้ง การ เรียบเรียง และการใช้ถ้อยคำ จึงมักเลือกใช้ถ้อยคำที่ สื่อความหมาย ตรงไปตรงมา กะทัดรัด ชัดเจน บรรยายโวหาร เล่าเหตุการณ์เรื่องราว เล่าเรื่อง ก่อนเก่า เล่าความเป็นไป ประวัติศาสตร์ เล่าเรื่องชาติ ไทย นิทาน นิยาย พงศาวดาร เล่าเรื่องความคิด เล่า เรื่องปริศนา เล่าความเป็นมา เล่าความเป็นไป บรรยายโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า เรื่อง ใหม่เรื่องเก่านำมาขยาย ประวัติศาสตร์ นิทาน นิยาย จะสูญ หายบรรยายเรื่องราว ขั้นตอนวิธีแนวคิดศึกษา เรียงร้อย ภาษาเพื่อจะสืบสาว ความหมายของฉันเรื่องสั้นเรื่องยาว เขียน หรือบอกกล่าวให้เข้าใจกัน บรรยาย โวหาร

3 พรรณนาโวหาร คือ โวหารที่กล่าวถึงความงามของ ธรรมชาติ สถานที่ หรือ ความรู้สึกนึกคิดอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความซาบซึ้ง และเกิดอารมณ์ความรู้สึก คล้อยตาม โดยใช้ถ้อยคำที่มีความไพเราะ และ ความหมายที่ลึกซึ้ง น่าสนใจ ให้ผู้อ่าน ประทับใจ พรรณนาโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า ความรู้สึกก่อน เก่า สอดแทรกความนัย อารมณ์ซาบซึ้งถึงความใน ใจ ถ่ายทอดออกไป เพื่อระบายอารมณ์ พรรณนาให้ เห็น ภาพเป็นอย่างไร น้ำตารินไหล อกใจขื่นขม พรรณนาโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า สอดแทรกเรื่องเก่าสนุกสุขสันต์ สุดแสนซาบซึ้งสุดแสนตื้นตัน เรื่องที่มัน มันเล่าสู่กันฟัง เรื่องที่เศร้าโศกสลดหดหู่ เรื่องที่แอบ รู้มาแต่หนหลัง เรื่องที่แสนเศร้าปวดเร้าใจจัง ไร้ซึ่ง ความหวังมานั่งขอพร พรรณนาโวหาร

4 สาธกโวหาร คือ โวหารที่ยกตัวอย่างมาประกอบ ข้อความ เรื่องราวให้เข้าใจ แจ่มแจ้งยิ่งขึ้น อาจเป็น การกล่าวอ้างถึงเรื่องจริง นิทานที่เป็นที่รู้จักกันดีมา ประกอบก็ได้ เช่น เมื่อจะกล่าวถึงการตามใจลูก จน เสียคน ก็จะนำนิทานเรื่องสอนลูกให้เป็นโจรมา ประกอบ สาธกโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า อ้างอิงเรื่อง เก่า เป็นอุทาหรณ์ เหตุที่ขาหัก เพราะลักรถไป ซึ่ง เขาติดคุกจริงๆ เพราะไม่เชื่อฟังคำใคร สาธกโวหารเหตุการณ์เรื่องเล่า อ้างอิงเรื่อง เก่าเป็นอุทาหรณ์ สอนแล้วไม่จำมาทำอาวรณ์ เหตุเกิดครั้ง ก่อนน่าจะฝังใจ “ สมแล้วขาหักลักรถไปชิ่ง ” “ มันเป็นเรื่อง จริงไม่ต้องสงสัย ” “ เป็นเด็กเลี้ยงแกะเลยไปกันใหญ่ ” “ ปากกล้ามือ ไว โธ่ ! ไม่น่าเลย ” สาธกโวหาร

5 อุปมาโวหาร คือ การใช้โวหารเปรียบเทียบ ประกอบ ข้อความ เพื่อให้ผู้อ่าน เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น ทำให้ เข้าใจเรื่องราวได้แจ่มแจ้ง การใช้อุปมาโวหารนี้มี ลักษณะการใช้หลายลักษณะ อุปมาโวหาร นั้นก็เรื่องเล่า สุภาษิต สำนวนเก่า เอามาเปรียบเปรย ว่าดุจ ว่าคล้าย ว่าได้ ว่า เหมือน เปรียบเทียบเพื่อเตือนมิใช่เฉลย วัวสันหลัง หวะ เดี๋ยวจะท้องป่อง สำนวนสอดคล้องสิ่งที่เรา คุ้นเคย อุปมาโวหารเป็นการเล่า แล้วหยิบ เอาสำนวนมาเฉลย สุภาษิตคำคมมาเปรียบเปรย แล้วหยิบ เอาสำนวนมาเฉลย ว่า “ รักยาวให้บั่น สั้นให้ต่อ ” “ เด็ก เหลือขอใครหรืออยากปราศรัย ” “ น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าพงไพร ” “ เหมือน ลูกไม้ยามหล่นไม่พ้นกอ ” อุปมา โวหาร

6 เทศนาโวหาร เป็นโวหารที่แสดงการสั่งสอน หรือชักจูงให้ผู้อ่านเห็นคล้อยตาม ชี้แนะคุณและ โทษสิ่งที่ควรปฏิบัติ หรือแสดงทัศนะในข้อสังเกต ในการเขียนผู้เขียนต้องใช้ เหตุผลมาประกอบให้ ผู้อ่านเกิดความเชื่อมั่น เกิดความรู้สึกด้วยตนเอง เทศนาโวหาร นั้นคือคำสอน ดีด้อย จุดอ่อนเอามาเปิดเผย คำดุ คำด่า คำว่าเปรียบ เปรย ยกมาเอื้อนเอ่ยมิให้เสียคน แม่ดุ ครูว่า แต่ เพื่อนด่าไม่ใช่ ขาดความจริงใจเพราะสอดใส่ อารมณ์ เทศนาโวหารการสั่งสอน ชี้แนะ ก่อนมิใช่ให้เหลือขอ ยกเหตุผลมาพร่ำย้ำให้พอ อย่านะ พ่อลูกอย่าด้วยปราณี ชี้ถูกผิดให้คิดให้วิเคราะห์ เพื่อบ่ม เพาะให้หยิ่งเรื่องศักดิ์ศรี คอยเข้มงวดกวดขันถึงเฆี่ยนตี ให้รู้ดี รู้ชั่วรู้ตัวตน เทศนาโวหาร

7 จัดทำ โดย ด. ญ. ชลิตา ประพัสรางค์ ชั้น ม.3/7 MEP เลขที่ 17


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าด้าน วรรณศิลป์ ภาษาไทย. บรรยายโวหาร หมายถึง โวหารที่ใช้ในการอธิบาย เล่าเรื่องราวเหตุการณ์ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องนั้น ๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google