งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน

2

3 1. คำนาม คำนาม คือ คำที่ใช้เรียกชื่อคน สัตว์ สิ่งของ แบ่งเป็น 5 ชนิดคือ 1.1 สามานยนาม คือ นามที่เป็นชื่อ ทั่วไป 1.2 วิสามานยนาม คือ นามที่เป็นชื่อ เฉพาะ 1.3 สมุหนาม คือ นามที่เป็นหมู่คณะ 1.4 ลักษณะนาม คือ นามที่ใช้บอก ลักษณะของนาม 1.5 อาการนาม

4 2. คำสรรพนาม คำสรรพนาม คือ คำที่ใช้แทนคำนาม แบ่งเป็น 6 ชนิด คือ 2.1 บุรุษสรรพนาม คือ สรรพนามที่ใช้ แทนชื่อเวลาพูดจากัน 2.2 ประพันธสรรพนาม คือ สรรพนามที่ ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า 2.3 นิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ กำหนดความรู้ให้แน่นอน 2.4 อนิยมสรรพนาม คือ สรรพนามที่ แทนสิ่งที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงไม่ได้กล่าว ในเชิงถามหรือสงสัย 2.5 ปฤจฉาสรรพนาม คือ คำสรรพนาม ที่ใช้เป็นคำถาม 2.6 วิภาคสรรพนาม คือ นามที่ใช้แทน คำนาม

5 3. คำกริยา คำกริยา คือ คำที่แสดงอาการของ คำนาม สรรพนาม แบ่งออกเป็น 4 ชิด คือ 3.1 สกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ ต้องมีกรรมมารองรับ 3.2 อกรรมกริยา คือ คำกริยาที่ไม่ ต้องมีกรรมมารองรับ 3.3 วิกตรรถกริยา คือ คำกริยาที่ไม่ มีความหมายในตัวเอง ต้องมีคำ อื่นมาประกอบจึงจะสมบูรณ์ 3.4 กริยาอนุเคราะห์ คือ คำกริยา ที่ไม่มีความหมายในตัวเอง ทำ หน้าที่ช่วยคำกริยาให้มีความหมาย ชัดเจนขึ้น

6 4. คำวิเศษณ์ คำวิเศษณ์ คือ คำจำพวกที่ประกอบคนอื่น เพื่อให้ ได้ความชัดเจนขึ้น มี 10 ชนิด คือ 4.1 ลักษณะวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ขยายนาม สรรพนาม หรือ กริยา 4.2 กาลวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ขยายคำอื่นเพื่อ บอกเวลา 4.3 สถานวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกสถานที่ 4.4 ประมาณวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่บอกปริมาณ 4.5 นิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์บอกความแน่นอน 4.6 อนิยมวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้ประกอบ โดยไม่กำหนดความแน่นอนลงไป 4.7 ปฤจฉาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้เป็นคำถาม หรือแสดงความสงสัย 4.8 ประติเษธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่แสดงความ ปฏิเสธ 4.9 ประติชญาวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ใช้ในการ พูดจากัน 4.10 ประพันธวิเศษณ์ คือ คำวิเศษณ์ที่ทำหน้าที่ เชื่อมคำ

7 5. คำบุพบท

8 6. คำสันธาน

9 7. คำอุทาน


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง คำไทยทั้ง 7 ชนิด จัดทำโดย ด. ญ. ทิฐินันท์ พรมโอ๊ด ม 1/10 เลขที่ 10 เสนอ อาจารย์ อรอุมา พงค์ธัญญะ ดิลก โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัด ลำพูน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google