งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ.) Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) แผนปฏิบัติการ ส่วนนโยบายรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ.) Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) แผนปฏิบัติการ ส่วนนโยบายรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ.) Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) แผนปฏิบัติการ ส่วนนโยบายรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 Version 0.1 (7/11/57)

2 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ.) 2 กลุ่มงานปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 I. National Policy II. Statistics, E-Government Index II. Statistics, E-Government Index 1.Policy Landscape Study 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง Open Data 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก การศึกษา Policy Landscape 1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง Open Data 2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจาก การศึกษา Policy Landscape E-Government Readiness Survey Local E-Gov Readiness Framework Study World e-government Rank Monitoring UN Waseda Univeristy Other related index / Indicators : Cloud, e- readiness E-Government Readiness Survey Local E-Gov Readiness Framework Study World e-government Rank Monitoring UN Waseda Univeristy Other related index / Indicators : Cloud, e- readiness E-Government Master Plan ภาพรวมส่วนงาน E-Government Readiness Survey Local E-Gov Readiness Framework Study World e- government Rank Monitoring UN Waseda Univeristy Other related index / Indicators E-Government Readiness Survey Local E-Gov Readiness Framework Study World e- government Rank Monitoring UN Waseda Univeristy Other related index / Indicators

3 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ.) 3 4. Others 5. งานสนับสนุน ข้อมูลผู้บริหาร ASEAN Cloud Framework Co-Development of E- Gov Implementation Guideline for ASEAN e- gov Ranking Tech Trend / Emerging Issue 3.Emerging Issues + Trends Brief Report : Emerging Issues + Trends  Open Data, Issue from Gartner Database Brief Reports ภาพรวมส่วนงานปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559

4 4 DeliverablesFY58 - Q1 FY58Q2FY58Q3FY58Q4 1. Policy Landscape 2. e-Gov readiness Survey 3. TH Local E- Gov Framework 4. Open data 5. e-gov UN Index 6. e-gov Waseda Uni. Index 7. Gartners 8. EA 9. ASEAN Cloud 10. E-Gov Project for ASEAN Ma r. Apr. Jun. Jul y Ma r. De c. Feb. Ma y Au g. Ma y 4 Ma r. Jun e Au g.


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ( องค์การมหาชน ) ( สรอ.) Electronic Government Agency (Public Organization) (EGA) แผนปฏิบัติการ ส่วนนโยบายรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google