งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
แผนปฏิบัติการ ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2558 Version 0.1 (7/11/57)

2 ภาพรวมส่วนงาน กลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559
I. National Policy 1.Policy Landscape Study E-Government Master Plan 1.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เรื่อง Open Data 2.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการศึกษา Policy Landscape II. Statistics, E-Government Index E-Government Readiness Survey Local E-Gov Readiness Framework Study World e-government Rank Monitoring UN Waseda Univeristy Other related index / Indicators : Cloud , e- readiness E-Government Readiness Survey Local E-Gov Readiness Framework Study World e-government Rank Monitoring UN Waseda Univeristy Other related index / Indicators

3 3.Emerging Issues + Trends 5. งานสนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร
ภาพรวมส่วนงาน ปีงบประมาณ 2558 ปีงบประมาณ 2559 3.Emerging Issues + Trends Brief Report : Emerging Issues + Trends  Open Data, Issue from Gartner Database Brief Reports 4. Others ASEAN Cloud Framework Co-Development of E-Gov Implementation Guideline for ASEAN 5. งานสนับสนุนข้อมูลผู้บริหาร e- gov Ranking Tech Trend / Emerging Issue

4 Deliverables FY58 - Q1 FY58Q2 FY58Q3 FY58Q4
1. Policy Landscape 2. e-Gov readiness Survey 3. TH Local E-Gov Framework 4. Open data 5. e-gov UN Index 6. e-gov Waseda Uni. Index 7. Gartners 8. EA 9. ASEAN Cloud 10. E-Gov Project for ASEAN Mar. Apr. Jun. July Mar. Mar. Dec. Feb. May Aug. May June Aug. 4


ดาวน์โหลด ppt ส่วนนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google