งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs

2 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หมายถึง โรคที่ ติดต่อจากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง โดย ผ่านการมีเพศสัมพันธ์ เดิมเราใช้ว่า “ กามโรค ” ในการเรียกโรคเหล่านี้เป็นต้น แต่ปัจจุบันพบว่า มีโรคติดต่ออีกหลายชนิดที่นอกจากจะติดต่อ ทางวิธีอื่น ๆ แล้ว ยังสามารถติดต่อได้จากการมี เพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยด้วย เราจึงรวมเรียกโรค เหล่านี้ว่า “ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ” กามโรค

3

4

5

6

7

8 หนองใน

9

10

11

12

13

14

15

16 หิด

17

18 Life cycle of scabies

19

20 มารู้จักกันให้มากๆนะ

21

22

23 J กลุ่มจิตเสรีสัมพันธ์ เพื่อเพื่อน Pff2004.wordpress.com Pff2004.hotmail.com kondee2008@msn.com


ดาวน์โหลด ppt โรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์ Sexually transmitted infection STIs.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google