งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า ประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของ ไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูป ของ ……………………… …. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด …………………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า ประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของ ไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูป ของ ……………………… …. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด …………………………"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า ประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของ ไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูป ของ ……………………… …. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด ………………………… …………………………… … ครูธีระพล เข่งวา

2 19 3. ตำนาน หมายถึง ………………… ………….. 4. พงศาวดาร หมายถึง ………………… ……. 5. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ โลก ………….. เป็น ชาว ……………………… …………………….. 6. บิดาแห่งประวัติศาสตร์ ไทยคือ …….. ครูธีระพล เข่งวา

3 20 7. เหตุผลที่ไทยเปลี่ยน รูปแบบการ บันทึกเหตุการณ์ใน อดีตจากเดิม เป็นการบันทึกใน ลักษณะของ ประวัติศาสตร์ตาม ความหมายแบบ ตะวันตกคือ 1…………………………. 2………………………... ครูธีระพล เข่งวา

4 21 8. คำว่า ประวัติศาสตร์ (HISTORY) มี รากศัพท์มาจากภาษา กรีกว่า ……….. ซึ่ง แปลว่า …………………… ……………………. 9. เหตุใดจึงกล่าวว่า การ เขียนประวัติ ศาสตร์เปรียบเสมือน การถักหรือ ทอ ผ้า ………………………… ………………………. ครูธีระพล เข่งวา

5 22 10. จงสรุปประโยชน์และ ความสำคัญ ของประวัติศาสตร์ ออกมาเป็นข้อๆ ครูธีระพล เข่งวา

6 พบกัน ใหม่ 23 ขอขอบคุณฝ่ายผลิต รายการทุกท่าน เรื่อง : วิธีการสร้างองค์ ความรู้ใหม่ ครูธีระพล เข่งวา


ดาวน์โหลด ppt 18 1. ก่อนหน้าที่จะมีคำว่า ประวัติศาสตร์ เรื่องราวในอดีตของ ไทย จะถูก บันทึกไว้ในรูป ของ ……………………… …. 2. คำว่า ประวัติศาสตร์ บัญญัติขึ้นเมื่อ ใด …………………………

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google