งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรบุคคล: กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรบุคคล: กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทรัพยากรบุคคล: กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor)
วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ส่วนหนึ่งของธุรกิจหลัก (Business Partnership) ฝ่ายสนับสนุน (Support) วัฒนธรรม และ คุณค่าในองค์กร (Culture & Value)

3 ขอบเขตการบริหารทรัพยากรบุคคล
กำหนดนโยบาย แบบเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายหลัก กระจายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Decentralization) เป็นเสมือนศูนย์การวิจัย (Research Center)

4 ภารกิจหลัก สรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) รักษา (Retention)
ใช้ประโยชน์สูงสุด (Utilization)

5 ระบบครบวงจร ระดับนโยบาย (Mission & Vision) ระดับกลยุทธ์ (Strategic)
ระดับปฏิบัติการ (Operation)

6 สรรหา ระดับนโยบาย ภารกิจ
ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลอย่างเอื้ออาทรมีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐานระดับโลก ภารกิจ สรรหาพนักงานที่มีความสามารถในด้านการรักษาอย่างเอื้ออาทร (มี service mind) และมีมาตราฐานตามที่ระบุในทำเนียบหน้าที่ และในเชิงรุก (Select for talent)

7 สรรหา ระดับกลยุทธ์ ภารกิจ
มีการบริหารด้านอัตรากำลัง และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ภารกิจ กระบวนการการวางแผนการจัดอัตรากำลัง (Manpower Planning) : Productivity Management การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนการฝึกอบรม (OJT, etc)

8 สรรหา ระดับปฎิบัติการ ภารกิจ การสรรหาเชิงรุก และเป็นระบบ
University Tour, Open House (Link file) ** มี KPI ต่างๆ เป็นตัวประเมินผลเพื่อสอบกลับ

9 Hiring Process Process Description Interview A
Responsible Person Time Line Vacancy Request to Hire Budget ? Approve ? Reject Applications Received Interview Print Rejection Letter A Advertising Yes No Decission Connection Termination - Check Request to Hire form whether it is approved or not. - Receive applications from mail, internet and walk in. - Document Checking (see Check List) - Filing applications by position - Screening incoming applications Arranging an appointment for - Interview process - If candidates can not pass an interview,HRD print and send Rejection Letter. - Update Request to Hire Report - Update Position Control - Contact with media/Campus tour/ Internal Posting Select Applications Interview Appointment

10 Hiring Process Description A - HRD makes Reference Check.
Responsible Person Time Line Process Decission Connec tion Termination - HRD makes Reference Check. - If Reference is not good, HRD print and send Rejection Letter to candidate. If the result is acceptable, inform and confirm candidate on start date and orientation schedule, and follow up missing document, if any. - Check / create HN and register - Arrange Check up appointment - Key in New Employee Name List in drive Y (share file with EHC) - Follow up check up result with EHC. If result is not acceptable, HRD print and send Rejection Letter to candidate - Create Employee Number - Entry Employee data Print and verify Employee Report before sending to employee for confirmation - Create PCN (Hiring) Pass PCN/Contract and Application for approval - Arrange employee to sign PCN / Contract and verify Employee Report - Create Employee file (hard copy) After PCN is approved and sent back to HRD, HRD update Position Control, Vacancy report and Organization Chart by referring to Request to Hire form - Entry Salary, Tax, Social Security, Bank Account and Benefit data and Contact Policy 2 weeks after receiving file 20th of every month 1 week 4 days after hiring approved PCN / Contract A Pre-employment Check up Inform candidate and confirm start date Update Position Control, Vacancy report and Organization Chart Enter Payroll Data in H2000 B Print Rejection Letter No Yes Enter Data in H2000 Reference Check

11 Hiring Process Process Description B - Coordinate with Education Dept.
Responsible Person Time Line B Orientation / Employee Card Assign User Name Hiring Process Complete Decission Connec tion Termination - Coordinate with Education Dept. - Arrange Food & Beverage - Org. Chart and Benefit Presentation - Hospital tour - Create Employee Card - Assign User Name in H2000 1st & 2nd of every month Evaluation Prepare and send out 2nd, 3rd and 119days evaluation to Line Manager - Follow up with Line Manager - Create PCN (Pass Probation) - Document checking - Follow up required documents(see Check List) No later than on 30th of the month Performance Appraisal Prepare and send out the year-end performance appraisal to Line Manager - Follow up with Line Manager - Key result in Database - Filing in Employee File Exit Interview - Conduct Exit Interview for every resignation C Filing

12 Hiring Process Process Description Time Line - Monthly FTE Report
Responsible Person Time Line Update Employee Details (Yearly) Reports Decission Connec tion Termination - Monthly FTE Report - Hiring & Turnover Report - Staff per Patient Day Report - Exit Interview Report - Remind RN 6 months before the expiration date - Update License & Membership On the 5th of every month Update License & Membership Send out the Employee Report to all employees for verify - Update in Database - Filing Update Org. Chart, JD, Policy - Update Organization Chart - Update Job Description - Update Policy & Procedure 6 months reminder before expiration date Performance Appraisal Prepare and send out the year-end performance appraisal to Line Manager - Follow up with Line Manager - Key result in Database - Filing in Employee File Exit Interview - Conduct Exit Interview for every resignation End of process C


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรบุคคล: กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google