งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรบุคคล : กุญแจสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ฝ่ายสนับสนุน (Support) วัฒนธรรม และ คุณค่าในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรบุคคล : กุญแจสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ฝ่ายสนับสนุน (Support) วัฒนธรรม และ คุณค่าในองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ทรัพยากรบุคคล : กุญแจสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ฝ่ายสนับสนุน (Support) วัฒนธรรม และ คุณค่าในองค์กร (Culture & Value) ส่วนหนึ่งของธุรกิจหลัก (Business Partnership)

3 ขอบเขตการบริหาร ทรัพยากรบุคคล กำหนดนโยบาย แบบเป็นส่วนหนึ่งของ นโยบายหลัก กระจายงานบริหารทรัพยากรบุคคล (Decentralization) เป็นเสมือนศูนย์การวิจัย (Research Center)

4 ภารกิจหลัก สรรหา (Recruitment) พัฒนา (Development) รักษา (Retention) ใช้ประโยชน์สูงสุด (Utilization)

5 ระบบครบวงจร ระดับนโยบาย (Mission & Vision) ระดับกลยุทธ์ (Strategic) ระดับปฏิบัติการ (Operation)

6 สรรหา ระดับนโยบาย ให้บริการทางด้านการรักษาพยาบาลอย่าง เอื้ออาทรมีประสิทธิภาพ และได้มาตราฐาน ระดับโลก ภารกิจ สรรหาพนักงานที่มีความสามารถในด้านการ รักษาอย่างเอื้ออาทร ( มี service mind) และมี มาตราฐานตามที่ระบุในทำเนียบหน้าที่ และ ในเชิงรุก (Select for talent)

7 สรรหา ระดับกลยุทธ์ มีการบริหารด้านอัตรากำลัง และการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่มีประสิทธิภาพ ภารกิจ กระบวนการการวางแผนการจัดอัตรากำลัง (Manpower Planning) : Productivity Management การวางแผนอัตรากำลัง 3 ปี แผนการฝึกอบรม (OJT, etc)

8 สรรหา ระดับปฎิบัติการ การสรรหาเชิงรุก และเป็นระบบ ภารกิจ University Tour, Open House (Link file) ** มี KPI ต่างๆ เป็นตัวประเมินผลเพื่อสอบกลับ

9

10

11 Hiring Process ProcessDescription Responsible Person Time Line B Orientation / Employee Card Assign User Name Hiring Process Complete Process Decission Connec tionTermination - Coordinate with Education Dept. - Arrange Food & Beverage - Org. Chart and Benefit Presentation - Hospital tour - Create Employee Card - Assign User Name in H2000 1st & 2nd of every month Evaluation - Prepare and send out 2nd, 3rd and 119days evaluation to Line Manager - Follow up with Line Manager - Create PCN (Pass Probation) - Document checking - Follow up required documents(see Check List) No later than on 30th of the month Performance Appraisal - Prepare and send out the year-end performance appraisal to Line Manager - Follow up with Line Manager - Key result in Database - Filing in Employee File Exit Interview - Conduct Exit Interview for every resignation C Filing

12 Hiring Process ProcessDescription Responsible Person Time Line Update Employee Details (Yearly) Reports ProcessDecission Connec tion Termination - Monthly FTE Report - Hiring & Turnover Report - Staff per Patient Day Report - Exit Interview Report - Remind RN 6 months before the expiration date - Update License & Membership On the 5th of every month Update License & Membership -Send out the Employee Report to all employees for verify - Update in Database - Filing Update Org. Chart, JD, Policy - Update Organization Chart - Update Job Description - Update Policy & Procedure 6 months reminder before expiration date Performance Appraisal -Prepare and send out the year-end performance appraisal to Line Manager - Follow up with Line Manager - Key result in Database - Filing in Employee File Exit Interview - Conduct Exit Interview for every resignation End of process C


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรบุคคล : กุญแจสู่ ความสำเร็จของธุรกิจ (Key Success Factor) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) ฝ่ายสนับสนุน (Support) วัฒนธรรม และ คุณค่าในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google