งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จิรวัฒน์ พรหมพร BOOK PROMOTION & SERVICE 02-7321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จิรวัฒน์ พรหมพร BOOK PROMOTION & SERVICE 02-7321954-8."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จิรวัฒน์ พรหมพร BOOK PROMOTION & SERVICE Email : jirawat@book.co.th 02-7321954-8

2 ให้ข้อมูลโดยละเอียดของ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย โปรแกรมการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การเรียน การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โปรแกรม การฝึกอบรม ทุนการศึกษาของสถาบันการศึกษาต่างๆ แบบทดสอบในการเตรียมตัวศึกษาต่อ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลด้านการศึกษา ต่อ ตั้งแต่ระดับ วิทยาลัย จนถึง ปริญญาเอก

3 College Search ค้นหาข้อมูลการศึกษาระดับวิทยาลัยถึงระดับปริญญาตรี การศึกษา ทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตโปรแกรมสำหรับนักศึกษานานาชาติ และโรงเรียน พยาบาล Graduate Search ค้นหาข้อมูลการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี การศึกษาทางไกลผ่านระบบ อินเทอร์เน็ต กฎหมาย M.B.A การพยาบาล Specialty & Career Program Search ค้นหาข้อมูลการศึกษาสายอาชีวศึกษา วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค โปรแกรมการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมการศึกษาพิเศษต่างๆ Test Preparation แบบทดสอบเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆ ในหลายระดับการศึกษา เช่น TOEFL GMAT, SAT, Civil Service Exams, Military Flight Aptitude Tests

4 เลือกโปรแกรมการศึกษาที่ต้องการคลิก Click here

5 College Search

6

7 ค้นหาข้อมูลการศึกษาระดับ College

8 1 1. ค้นหา College 2 2. โปรแกรมการศึกษาทางไกล 3 3. โปรแกรมการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติ 4 4. โรงเรียนพยาบาล

9 Basic College Search 1. สืบค้นโดยระบุ ที่ตั้งสถานศึกษา, วิชาเอก, ขนาดของสถานศึกษา/คณะ/ระดับ คะแนนเฉลี่ย, ประเภทของสถาบัน/ กีฬา/ ศาสนา 1 2. สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา 2 3. สืบค้นจากคำสำคัญ 3 4 4. ใส่คำค้นที่ต้องการ 5 5. คลิก Result เพื่อแสดงผล agriculture

10 1 1. แสดงผลลัพธ์ที่ตรงกับคำค้นที่ใช้ 2 2. คลิกดูรายละเอียดของมหาวิทยาลัยที่ต้องการ

11 รายละเอียดของสถาบัน การศึกษา

12 Distance Learning Program 4. สืบค้นจากคำสำคัญ 4 3. สืบค้นจากชื่อสถานศึกษา 3 2. สืบค้นจากระดับการศึกษา 2 1. สืบค้นจากสาขาวิชา 1

13 International Student Search

14 Nursing Program

15 ค้นหาสถาบันการศึกษาที่ตรงกับคุณสมบัติของตนเอง

16 1 1. ลงทะเบียนกรณีสมัครครั้งแรก 2 2. เข้าสู่ระบบกรณีมี Account แล้ว

17 1. ใส่ข้อมูลตามฟอร์ม 1 2 2. คลิก Submit

18 1. ค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพทางการเงินของตนเอง 2. ค้นหาสถาบันการศึกษาที่เหมาะสมกับ ทัศนคติ และเป้าหมายทางการศึกษา 3. กรอกข้อมูลส่วนตัว สำหรับสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่ต้องการรับนักศึกษา 4. ค้นหาทุนการศึกษา จากสถาบันการศึกษา ต่างๆ

19 เริ่มการค้นหา

20 กรอกข้อมูลสภาพทางการเงิน

21 ค้นหาสถาบัน การศึกษา

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91 THOMSON-Gale


ดาวน์โหลด ppt จิรวัฒน์ พรหมพร BOOK PROMOTION & SERVICE 02-7321954-8.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google