งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น. ระบบการเขียนตัวหนังสือและการ อ่าน ๑. ระบบการเขียนตัวหนังสือในภาษาต่างๆ มี อย่างไรบ้าง ๒. ภาษาอังกฤษใช้ระบบการขียนตัวหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น. ระบบการเขียนตัวหนังสือและการ อ่าน ๑. ระบบการเขียนตัวหนังสือในภาษาต่างๆ มี อย่างไรบ้าง ๒. ภาษาอังกฤษใช้ระบบการขียนตัวหนังสือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 ระบบการเขียนตัวหนังสือและการ อ่าน ๑. ระบบการเขียนตัวหนังสือในภาษาต่างๆ มี อย่างไรบ้าง ๒. ภาษาอังกฤษใช้ระบบการขียนตัวหนังสือ แบบใด มีปัญหาและความยุ่งยากในการอ่าน หรือไม่ ยกตัวอย่างประกอบด้วย ๓. ภาษาจีนกับภาษาญี่ปุ่นมีระบบการเขียน แตกต่างกันหรือไม่ มีส่วนช่วยในการอ่านได้มาก น้อยเพียงใด ๔. ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษมีระบบการเขียน ตัวหนังสือแตกต่างกันในลักษณะใด ๕. ปัญหาการอ่านเกิดจากระบบการเขียน ตัวหนังสือหรือไม่ จงอธิบายถ้ามีปัญหาจะมี แนวทางในการแก้ปัญหาได้หรือไม่ อย่างไร

3 ปัญหาการอ่าน กับระบบการเขียน ตัวหนังสือ ( ต่อ ) ๖. การอ่านภาษาที่มีระบบแตกต่างกัน จะ มีการถ่ายโอนการรู้หนังสือได้หรือไม่ ๗. ถ้าเปรียบเทียบการเรียนภาษาอังกฤษ ระหว่างเด็กไทยกับเด็กญี่ปุ่น และเด็ก อังกฤษเรียนภาษาฝรั่งเศส ใครจะมีปัญหา มากกว่ากัน เพราะเหตุใด


ดาวน์โหลด ppt ENL 3701 คำถามบทที่ ๖ รศ. ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น. ระบบการเขียนตัวหนังสือและการ อ่าน ๑. ระบบการเขียนตัวหนังสือในภาษาต่างๆ มี อย่างไรบ้าง ๒. ภาษาอังกฤษใช้ระบบการขียนตัวหนังสือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google