งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 123  3 =

4 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 400  7 =

5 816  1 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓

6 431  2 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔

7 617  4 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕

8 503  6 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖

9 719  5 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗

10 356  8 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘

11 873  7 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๙

12 845  6 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑ 123  3 =

15 ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๒ 400  7 = 28 00

16 816  1 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๓

17 431  2 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๔

18 617  4 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๕

19 503  6 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๖

20 719  5 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๗

21 356  8 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๘

22 873  7 = 61 11

23 845  6 = ชุดที่ ๗ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google