งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุป อดีต ปัจจุบั น อดี ต อนาค ต ปัจจุบั น SCENARIO ฉาก ทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุป อดีต ปัจจุบั น อดี ต อนาค ต ปัจจุบั น SCENARIO ฉาก ทัศน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สรุป

3

4 อดีต ปัจจุบั น

5 อดี ต อนาค ต ปัจจุบั น SCENARIO ฉาก ทัศน์

6 อดี ต อนาค ต SWOT ปัจจุ บัน

7 อดี ต อนาค ต SWOT ปัจจุบั น ยุทธศาส ตร์

8 เก่ง แข็งแ รง มีวินัย ปัจจัยความสำเร็จ Critical Success Factor

9 What to & How to ? SWOTSWOTSWOTSWOT

10 ทำ เอ ง งานประเภท ที่ 1.

11 How to = “ เรา ” ต้องทำร่วมกับคนอื่นจึงสำเร็จ หรือ ต้องร่วมกับพันธมิตร งานประเภท ที่ 2.

12 How to = “ เรา ” ต้องทำร่วมกับคนอื่นจึงสำเร็จ หรือ ต้อง ร่วมกับพันธมิตร How to = “ เรา ” จะทำอย่างไร “ เขา ” จึง มาร่วมกับ “ เรา ” งานประเภท ที่ 2.

13 How to = “ เขา ” ต้องทำจึงประสบ ความสำเร็จ งานประเภท ที่ 3.

14 How to = “ เขา ” ต้องทำจึงประสบ ความสำเร็จ How to = “ เรา ” จะทำอย่างไร “ เขา ” จึง ลงมือทำ งานประเภท ที่ 3.


ดาวน์โหลด ppt สรุป อดีต ปัจจุบั น อดี ต อนาค ต ปัจจุบั น SCENARIO ฉาก ทัศน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google