งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศัพท์จากบทกวีศัพท์จากบทกวี ช. ศรี นอก. man is born for work as the bird for flying. มนุษย์เกิดมาแล้ว ต้องทำงาน เหมือนนกเกิด มาแล้วต้องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศัพท์จากบทกวีศัพท์จากบทกวี ช. ศรี นอก. man is born for work as the bird for flying. มนุษย์เกิดมาแล้ว ต้องทำงาน เหมือนนกเกิด มาแล้วต้องบิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศัพท์จากบทกวีศัพท์จากบทกวี ช. ศรี นอก

2 man is born for work as the bird for flying. มนุษย์เกิดมาแล้ว ต้องทำงาน เหมือนนกเกิด มาแล้วต้องบิน

3 History repeats isself. ประวัติศาสตร์มัก ซ้ำรอย

4 There is more than one way to skin a cat. มีหลายหนทางที่จะประสบ ผลสำเร็จ

5 Faith can move mountains. ความศรัทธาสามารถย้าย ภูเขาได้

6 Marriage is a lottery การแต่งงานเหมือนการ ซื้อหวย

7 เป็นครูจะต้องรู้จักชาร์ต แบตเตอรี่

8 Moderation in all thing is best. เดินทางสายกลางดี ที่สุด

9 Everyone has a skeleton in the closet. ทุกคนมีความลับเป็น ของตนเอง.

10 Rome wasn’t built in a day. สิ่งที่ใหญ่ที่สุดไม่ได้สร้างเพียงวัน เดียว

11 There’ no honor among thieves. ไม่มีสัจจะในหมู่โจร

12 Take things as they com. แก้ไขทีละอย่างกับสิ่งที่ มาถึง

13 Every man is his own worst enemy. คนทุกคนเป็นศัตรูของตัวเอง

14 Might is right. คนที่มีอำนาจมักถูกเสมอ

15 Money can’t by happiness. เงินไม่สามารถจะซื้อความสุขได้

16 We shouldn ’ t teach great books, we should a love of reading. เราไม่ควรสอนให้เด็กรู้จัก หนังสือที่ดีเยี่ยม แต่ควรสอนให้เขา รู้จักรักการอ่าน B.F. Skinner.

17 Punctuality is the politeness of princes. การตรงต่อเวลาเป็นมารยาท ของผู้ดี

18 Good things come in small packages. ของมีค่ามักจะอยู่ใน ห่อเล็กๆ

19 No pain no gain. ถ้าไม่เจ็บปวดจะไม่ได้ เรียนรู้อะไรเลย

20 Time lost cannot be recalled. เวลาที่เสียไปแล้ว ไม่ สามารถเรียกคืนมาได้

21 A watched pot never boils. ยิ่งรอยิ่งนาน

22 Fools rush in where angels fear to tread. คนไร้ประสบการณ์จะ ผลีผลาม คนที่มี ประสบการณ์มักจะ ระมัดระวัง

23 The course of true love never did run smooth. The course of true love never did run smooth. หนทางแห่งความรักไม่เคย เรียบง่าย.

24 Age is just a number. Age is just a number. อายุเป็นเพียงตัวเลข

25 The eyes are the window of the soul. The eyes are the window of the soul. ดวงตาคือหน้าต่างของ หัวใจ

26 Practice makes perfect. การฝึกฝนนั้น ทำให้คน เก่งและเชี่ยวชาญ

27 Better to wear out than rust out. ยอมให้ร่างกายเสื่อม ดีกว่าสนิมเกาะ

28 One swallow does not make a summer. อย่าสรุปจนกว่าจะรู้จริง

29 Content is better than riches. ความสุขใจดีกว่ามีเงิน เป็นแสนล้าน

30 No man is wise and learned. ไม่มีใครฉลาดมา แต่เกิด

31 Custom makes all things easy. ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อเคยชินกับมัน Custom makes all things easy. ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเมื่อเคยชินกับมัน

32 Don’t kill the goose that lays the golden egg. อย่าทุบหม้อข้าวตัวเอง

33 ปรัชญาน่าคิดของชาย เฒ่าเจ้าสำราญ คำถาม 1 + 1 = …? = 0 เช่น คนทะเลาะกันแล้วยิงกันตายทั้งคู่ = 1 เช่น กองทราย 2 กองมารวมกันได้ 1 กอง = 2 เช่น เหรียญ 2 อันจะรวมเป็น 1 หรือ 3 ไม่ได้ = 3 เช่น คนแต่งงานกันแล้วมีลูกเพิ่มเป็นคนที่ 3 สรุป : ทุกคำตอบมาจากเงื่อนไขที่แตกต่างกัน จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แต่ต้องรู้เท่าทัน จึงไม่ควรยึดมั่นถือมั่น แต่ต้องรู้เท่าทัน

34 Whatever man has done, man can do. Whatever man has done, man can do. เมื่อเขาทำได้เรา ก็ต้องทำได้

35 กรุ๊ปเลือด O = เป็ด ไก่ ปลา ยกเว้นหมู มัก เป็นโรคแผลเน่าอักเสบ A= เว้น เนื้อ นม กิน ผักเขียว โรคที่เป็นคือมะเร็ง หมั่นตรวจ สุขภาพ / อ่อนไหว B = กินได้ทั้งหมด นมสัตว์ ยกเว้นเนื้อไก่ AB= ทานเนื้อได้ แต่ไม่ควรบ่อย

36 Drink to me, only with thin eyes And I will pledge with mine, Or leave a kiss in a cup, And I’ll not look for wine. Ben Johnson. Drink to me, only with thin eyes And I will pledge with mine, Or leave a kiss in a cup, And I’ll not look for wine. Ben Johnson. เถอะจงลิ้มรสสุราจากตาฉันมาเถิดมาดื่มด่ำกันอย่าหวั่นไหวฝากจุมพิตสิเนหาประทับตราไว้แล้วจะไม่มองหาสุราเมา ช. ศรีนอก : แปล

37 Fan the flames. พัดให้ไฟลุก ทำ ให้ปัญหาขยาย

38 Keep your chin up. อย่ายอมแพ้.......

39 องค์ประก อบ ของการ สื่อสาร ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสาร ปฏิกิริยา ตอบสนอง 39 father mother mansister จงเลือกบทละครทั้ง ๕ คน

40 องค์ประก อบ ของการ สื่อสาร ผู้ส่งสารสารสื่อผู้รับสาร ปฏิกิริยา ตอบสนอง 40 fiat money habit education love ทายนิสัยที่แท้จริง


ดาวน์โหลด ppt ศัพท์จากบทกวีศัพท์จากบทกวี ช. ศรี นอก. man is born for work as the bird for flying. มนุษย์เกิดมาแล้ว ต้องทำงาน เหมือนนกเกิด มาแล้วต้องบิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google