งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพจากการสำรวจ ถ้ำบริเวณดอยแม่ ออกรู เมื่อ 12 มกราคม 2546 ภาพแสดงหินย้อย บนผนังเพดานถ้ำ แสดงหินย้อยเกิด ใหม่สีน้ำตาล มี สภาพสมบูรณ์และ ยังไม่แข็งตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพจากการสำรวจ ถ้ำบริเวณดอยแม่ ออกรู เมื่อ 12 มกราคม 2546 ภาพแสดงหินย้อย บนผนังเพดานถ้ำ แสดงหินย้อยเกิด ใหม่สีน้ำตาล มี สภาพสมบูรณ์และ ยังไม่แข็งตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพจากการสำรวจ ถ้ำบริเวณดอยแม่ ออกรู เมื่อ 12 มกราคม 2546 ภาพแสดงหินย้อย บนผนังเพดานถ้ำ แสดงหินย้อยเกิด ใหม่สีน้ำตาล มี สภาพสมบูรณ์และ ยังไม่แข็งตัว จึงมี ความอ่อนไหวต่อ แรงสั่นสะเทือนมาก

2 ประมวลภาพจากการสำรวจ ถ้ำบริเวณดอยแม่ ออกรู เมื่อ 12 มกราคม 2546 สภาพปาก ทางออกของทาง น้ำ บริเวณด้าน ตะวันออกเฉียงเห นือของดอยแม่ ออกรูลักษณะ เป็นกองหินมีช่อง แคบๆพอที่จะเอา ตัวลอดออกมาได้ เท่านั้น แต่ยังคง มีน้ำไหลออกมา ได้

3 ประมวลภาพจากการสำรวจ ถ้ำบริเวณดอยแม่ ออกรู เมื่อ 12 มกราคม 2546 ภาพคณะสำรวจ ถ้ำ ปีนขึ้นจาก ช่องกองหิน แคบๆ บริเวณจุด ที่น้ำไหลออก ด้าน ตะวันออกเฉียงเ หนือของดอยแม่ ออกรู


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพจากการสำรวจ ถ้ำบริเวณดอยแม่ ออกรู เมื่อ 12 มกราคม 2546 ภาพแสดงหินย้อย บนผนังเพดานถ้ำ แสดงหินย้อยเกิด ใหม่สีน้ำตาล มี สภาพสมบูรณ์และ ยังไม่แข็งตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google