งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

6.2 มาตรการตัดสิน ศีลธรรม ( เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "6.2 มาตรการตัดสิน ศีลธรรม ( เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 6.2 มาตรการตัดสิน ศีลธรรม ( เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน )

2 อะไรคือมาตรฐานการตัดสิน ดีชั่วของการกระทำ ? 1. สัมพัทธนิยม (Relativism) 2. สัมบูรณนิยม (Absolutism)

3 1. สัมพัทธนิยม (Relativism) ( เกณฑ์ตัดสินดี ชั่ว ไม่ มีอยู่จริง ) คือทัศนะที่เห็นว่า “ ดี ” ไม่ใช่สิ่งที่ตายตัว การกระทำอันใดอันหนึ่งจะ ดีหรือชั่ว ผิดหรือถูก ขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขหลายอย่าง ในบางสถานการณ์ สิ่งนั้น อาจจะถูก แต่ในอีก สถานการณ์หนึ่ง สิ่งนั้นอาจ ผิดก็ได้

4 ตัวอย่ าง สถานะภาพของน้ำเป็น อย่างไร ? การสั่งสอนคนในวงเหล้า

5 เช่น วันลอยกระทง มีเด็กตกน้ำ สัมพัทธนิยมเน้นผลลัพธ์ของการกระทำ

6 กลุ่มโซฟิสท์ (Sophists) มีโปร ทากอรัส (480 – 410 B.C) “ Man is the measure of all things ” คนเป็นเครื่องวัดทุกสิ่งทุกอย่าง ตัวอย่าง

7 “ อะไรก็ตามที่ตรงกับความอยากของใคร คนหนึ่ง เขาก็เรียกสิ่งนั้นว่า ดี อะไรก็ ตามที่ตรงกับความเกลียดของเขา เขาก็ เรียกมันว่า ชั่ว ” เอกัตวาท ( Individualism ) หรือ อัตนัย ( Subjective) ทั้งสองศัพท์นี้หมายถึง การเอาตัวเอง เป็นที่ตั้งในการตัดสิน ดี ชั่ว ทอมัส ฮ็อบส์ (Thomas Hobbes : 1588 - 1679) “ มนุษย์มีธาตุแท้เห็นแก่ตัว ”

8 ตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มนี้ ลัทธิประโยชน์นิยม (Utilitarianism) ( ความดีคือการทำประโยชน์แก่ มหาชน ) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ทฤษฎีอันตนิยม (Teleological Theory ) เป็นแนวคิดที่อยู่ตรงกลาง ระหว่างอัตนิยมและอัญนิยม โดยถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมด

9 2. สัมบูรณนิยม (Absolutism) ( เกณฑ์ตัดสินดี ชั่ว มีอยู่ จริง ) “ ความดี ” เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยตัว ของมันเอง ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด ดังตัวอย่าง … ลักษณะของเกลือเป็นอย่างไร ? - เค็ม ลักษณะของไฟเป็นอย่างไร ? - ร้อน

10 แนวคิดของกลุ่มนี้ใช้อะไรเป็นตัว ตัดสิน ? - ใช้มโนธรรมเป็นตัวตัดสินความดี หรือความชั่ว มโนธรรม คือ ปัญญาซึ่งเป็นคุณสมบัติ พิเศษที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ แนวคิดของกลุ่มนี้เน้นอะไรเป็น หลัก ? - เน้นเจตนาเป็นหลัก ไม่คำนึงถึง ผลลัพธ์ที่จะเกิดตามมา

11 ตัวอย่างแนวคิดของกลุ่มนี้ อิมมานูเอล ค้านต์ (Immanuel Kant) ศาสนาต่าง ๆ เช่น พุทธ คริสต์

12 สัมพัทธนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5 การฆ่ามนุษย์บาปใช่หรือไม่ ? กรณี อาจารย์ยิงคนบ้าที่ถือระเบิดเข้ามาในห้องนี้

13 การลักทรัพย์เป็นบาป หรือไม่ ? สัมพัทธนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5 กรณี พ่อกลัวลูกสาวจะฆ่าแฟนจึงลักปืนไปทิ้งน้ำ

14 การนอนกับภรรยาผู้อื่นเป็นบาป หรือไม่ ? สัมพัทธนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5 กรณี ชายชู้ผู้เมตตาและเสียสละ

15 การโกหกผู้อื่นเป็นบาปจริงหรือ ? กรณี ลูกชายโกหกแม่ผู้ป่วยเป็นโรคหัวใจ สัมพัทธนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5

16 การดื่มสุราเป็นบาปจริงหรือ ? สัมพัทธนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5 กรณี การจิบไวน์เพื่อป้องกันโรคความดันต่ำ

17 สามีไม่ยอมให้ภรรยาไป ทำแท้ง สัมบูรณนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5

18 การไม่ยอมให้เพื่อนฆ่าตัวเอง ตายเพื่ออุทิศร่างกายให้เป็น อาหารแก่คนอื่น สัมบูรณนิยม VS การ โต้แย้งเรื่องศีล 5

19 กรณีผีเสื้อยักษ์ สัมบูรณนิยม VS สัมพัทธนิยม

20


ดาวน์โหลด ppt 6.2 มาตรการตัดสิน ศีลธรรม ( เรามีเกณฑ์ดี ชั่วอะไร ในการตัดสินคน )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google