งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Introduction to Information Techonology Fundamental วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290100 : Information Technology Fundamental.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Introduction to Information Techonology Fundamental วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290100 : Information Technology Fundamental."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Introduction to Information Techonology Fundamental วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290100 : Information Technology Fundamental

2 2 System  What is the meaning of system?  What are the main components of system?  Are there any other components?  What is the System’s quality control?

3 Basic Components of system  Goal  Input  Processing  Output  Feedback 3

4 4 Relation Between Basic component of System

5 5 Example : ระบบอาหารที่ปรุงจาก ไข่ Goalsไข่ที่ผ่านการปรุง Output ไข่ลวกไข่ต้มไข่เค็มไข่ดาวไข่เจียว Inputไข่ธรรมดา ไข่ที่แช่ใน น้ำเกลือ ไข่ ธรรมดา Process แช่น้ำร้อน 2-3 นาที แช่น้ำร้อน เกิน 5 นาที ทอด ทำให้ไข่แดง แตกก่อน ทอด

6 6 Other component  Boundary  Sub-System  Configuration

7 Relation Between the component of System 7

8 8 What is in information System?  Data  Information  Processing  Knowledge

9 9 กรณีศึกษา : ระบบการตัดเกรด

10 10 Relation between data, processing, Information & Knowledge

11 11 Knowledge  The state or fact of knowing.  Familiarity, awareness, or understanding gained through experience or study.  The sum or range of what has been perceived, discovered, or learned.  Specific information about something.

12 Characteristic of information systemn (1) 12  Accurate  Complete  Economical  Flexible  Reliable

13 Characteristic of information system (2)  Relevant  Simple  Timely  Verifiable  Accessible  Secure 13

14 14 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์  Hardware  Software Database Operating System Etc.  Telecommunication  People  Processing

15 15 Questions?


ดาวน์โหลด ppt Introduction to Information Techonology Fundamental วรวิทย์ พูลสวัสดิ์ 290100 : Information Technology Fundamental.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google