งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 24 ราย และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ภัตตาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 24 ราย และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ภัตตาคาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 24 ราย และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ภัตตาคาร แวร์ซาย พระนั่งเกล้า วันที่ 6/2/56 เวลา 10.00 น รายละเอียดการขึ้นทะเบียน แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้อง 3 สัญชาติ ( พม่า ลาว และกัมพูชา ) เข้าระบบ MOU

2 เข้าร่วมฟัง บรรยาย

3 บรรยากาศ ผู้เข้าร่วมฟังคำ บรรยาย

4

5 โดยมี นายหน้าที่รับทำ MOU 2 แห่ง มาให้ข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณา 1. บริษัท จัดหางาน ซิลเวอร์ แอนด์ โกลด์ แมนเนจเมนท์ จำกัด 2. บริษัท เทรชเซอรี่ กรุ๊ป จำกัด ( ดู รายละเอียด ) จากการได้พิจารณา บจ. เทรชเซอรี่ กรุ๊ป เป็นผู้ให้บริการ อัตราค่าบริการ สัญชาติ ( เอกสาร บจ. เทรชเซอรี่ กรุ๊ป ) - พม่า ราคา 8,500 บาท - กัมพูชา ราคา 14,500 บาท - ลาว ราคา 12,000 บาท ** ราคานี้ยังไม่รวมประกันสุขภาพ 2,200 บาท ( เดิมแล้วค่าประกันสุขภาพ อยู่ที่ 1,300 บาท ) ดู รายละเอียด

6 ในส่วนของ บจ. ซิตี้โฮม เอ็นจิ เนียริ่ง และบจ. ในเครือ ได้แจ้งขึ้น ทะเบียนต่างด้าวดังนี้ - สัญชาติ พม่า จำนวน 73 คน - สัญชาติ ลาวจำนวน 2 คน - สัญชาติ กัมพูชา จำนวน 189 คน รวมทั้งสิ้น 264 คน ระยะเวลาในการทำเอกสารทั้งสิ้น ประมาณ 2-3 เดือน

7 รวมค่าใช้จ่ายในการทำ MOU ค่อนข้างสูง บริษัท ฯ จำได้ที่จะต้องขอความอนุเคราะห์ จาก บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีรายละเอียดดังนี้ 1. หนังสือขอความอนุเคราะห์ หนังสือขอความอนุเคราะห์ 2. หนังสือตอบรับ จาก บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ พร้อมรายละเอียด อื่นๆ หนังสือตอบรับ 3. บริษัทที่ขอความอนุเคราะห์ ( ดู รายละเอียด ) ดู รายละเอียด

8 หน้าที่ของบริษัทนายหน้า ขั้นตอนที่ 1 สัมภาษณ์ประวัติคนงาน ตามไซด์งาน พร้อมถ่ายรูป ค่าใช้จ่าย 3,000 บาท ขั้นตอนที่ 2 พาคนงานไปที่ทำศูนย์ ONE STOP SERVICE หรือ ด่าน ( ตามมติคณะรัฐมนตรี ) ค่าใช้จ่าย ส่วนที่เหลือ เอกสารที่ได้ 1. เล่ม Passport 1 เล่ม / ( พม่า 6 ปี, กัมพูชา 2 ปี, ลาวเล่มชั่วคราว 1 ปี และย้าย เป็นเล่มถาวร 5 ปี ) 2. ลงวีซ่า 2 ปี 3. ตรวจสุขภาพ 4. ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

9 1. เล่ม Passport 1 เล่ม

10 2. ลงวีซ่า 2 ปี

11 3. ตรวจสุขภาพ ( ใบรับรองแพทย์ )

12 4. ใบอนุญาตทำงาน 1 ปี

13 หน้าที่ของนายจ้าง 1. รวบรวมคนงาน 2. เตรียมเอกสารนายจ้างให้บริษัท นายหน้า 3. ชำระเงินค่าดำเนินงาน 4. ต่อใบอนุญาตทำงานทุกปี ปีละ 1,900 บาท และตรวจสุขภาพ 600 บาท ( เอกสารในขอต่อใบอนุญาต ) เอกสารในขอต่อใบอนุญาต 5. รายงานตัวทุก 90 วัน ( เอกสารยื่น รายงานตัว ) เอกสารยื่น รายงานตัว 6. เพิ่มท้องที่ทำงาน 1,000 บาท ( เอกสาร ในเพิ่มท้องที่ ) เอกสาร ในเพิ่มท้องที่

14 รายงานตัวทุก 90 วัน

15 เพิ่มท้องที่ทำงาน


ดาวน์โหลด ppt ทางบริษัท ฯ ได้เชิญผู้รับเหมาใน กลุ่ม บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำนวน 24 ราย และ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ บมจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ มีผู้ เข้าร่วมฟังบรรยาย ณ ภัตตาคาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google