งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการประเมิน CAI Kenneth E. DeMott : Learning Theory 1. อธิบายวิธีการใช้ เข้าใจได้ง่าย ? 2. รูปลักษณ์เชื้อเชิญให้เข้าใช้ ? 3. Direction ใน cai clear.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการประเมิน CAI Kenneth E. DeMott : Learning Theory 1. อธิบายวิธีการใช้ เข้าใจได้ง่าย ? 2. รูปลักษณ์เชื้อเชิญให้เข้าใช้ ? 3. Direction ใน cai clear."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการประเมิน CAI Kenneth E. DeMott : Learning Theory 1. อธิบายวิธีการใช้ เข้าใจได้ง่าย ? 2. รูปลักษณ์เชื้อเชิญให้เข้าใช้ ? 3. Direction ใน cai clear ? 4. โปรแกรม run smooth ? 5. มีการให้รางวัลเสริมแรง ? 6. มีการให้แนวคิดหลักซ้ำหรือไม่ ? 7. ผู้เรียนได้รับผลบวก จากการกระทำทันที ? 8. มีกลไกการไปหาคำตอบที่ถูก ?

2 หลักการประเมิน CAI 9. โปรแกรม react รวดเร็ว ? 10. โปรแกรมให้โอกาส exit กลางทาง ? 11. โปรแกรม ให้เวลาผู้เรียนคิดพอ ? 12. การเรียงลำดับเนื้อหา ? 13. ระหว่างเนื้อหามีความสัมพันธ์กัน ? 14. เนื้อหา วิธีการแต่ละหน่วยบรรลุเป้า ? 15. Cai นี้เหมาะกับลักษณะเนื้อหา ? 16. เนื้อหา วิธีการ สัมพันธ์กับลักษณะ ผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย ? ผู้เรียนที่เป็นเป้าหมาย ? 17. โปรแกรมสามารถใช้ได้หลายระดับ ?

3 หลักการประเมิน CAI 18. ที่ menu สามารถให้เลือก ตอน ? 19. ที่ menu สามารถให้เลือก เนื้อหา ? 20. แม้ทำผิด โปรแกรม ยังให้กำลังใจ ? 21. โปรแกรม มีการกระตุ้นผู้เรียนตลอด ? 22. โปรแกรม มีการ personalize กับผู้เรียน ? เหมาะกับหลักสูตร ให้ความรู้ได้ครบ วิธีใช้ง่าย มีความเป็นไปได้นำมาใช้ มี HW SW PW


ดาวน์โหลด ppt หลักการประเมิน CAI Kenneth E. DeMott : Learning Theory 1. อธิบายวิธีการใช้ เข้าใจได้ง่าย ? 2. รูปลักษณ์เชื้อเชิญให้เข้าใช้ ? 3. Direction ใน cai clear.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google