งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดนตรีตะวันตกแบ่งเป็น 7 สมัยใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. สมัยกลาง ( The Middle Ages ค. ศ. 850 – 1450 ) 2. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ( The Renaissance Period ค. ศ. 1450 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดนตรีตะวันตกแบ่งเป็น 7 สมัยใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. สมัยกลาง ( The Middle Ages ค. ศ. 850 – 1450 ) 2. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ( The Renaissance Period ค. ศ. 1450 –"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดนตรีตะวันตกแบ่งเป็น 7 สมัยใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. สมัยกลาง ( The Middle Ages ค. ศ. 850 – 1450 ) 2. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ( The Renaissance Period ค. ศ – 1600 ) 3. สมัยบาโรค ( Baroque ค. ศ – 1750 ) 4. สมัยคลาสสิค ( Classical Period ค. ศ – 1825 ) 5. สมัยโรแมนติก ( Romantic Period ค. ศ – 1900 ) 6. สมัยอิมเพรสชั่นนิสซึม ( Impressionism ค. ศ – 1930 ) 7. สมัยคอนเทมพอลารี ( Contempolary ค. ศ – ปัจจุบัน ) ประวัติดนตรีสากล

2 สมัยกลาง ( The Middle Ages ค. ศ. 850 – 1450 )

3 สมัยกลาง ค. ศ ก่อนสมัยนี้ราวศตวรรษที่ 6 ดนตรีขึ้นอยู่กับ ศาสนา Pope Gregorian เป็นผู้รวบรวมบท สวด เป็นทำนองเดียว โดยได้ต้นฉบับจากกรก เป็นภาษาลาติน ต่อมาจึงมี 2 ทำนอง ศตวรรษ ที่ 11 การศึกษาเริ่มในโบสถ์ในสมัยกลางนี้เอง ได้เริ่มบันทึกตัวโน้ต โดยมีพระองค์หนึ่งเป็น ชาวอิตาเลียนชื่อ Guido D. Arezzo ได้ สังเกตเพลงสวดเก่าแก่เป็นภาษาลาตินเพลง หนึ่งแต่ละประโยคจะมีเสียงค่อยๆ สูงขึ้น จึง นำเอาเฉพาะตัวแรกของบทสวดมาเรียงกัน จึง ออกเป็น Do Re Mi Fa Sol La Te Do ต่อมา ค. ศ คนตรีก็เริ่มเกี่ยวกับศาสนาอย่าง แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

4 สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ( The Renaissance Period ค. ศ – 1600 )

5 สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ค. ศ ยุคนี้เริ่มตั้งแต่ พ. ศ ตรงกับ สมัยโคลัมบัส และเชคเปียร์ ดนตรีในยุคนี้ มักจะเป็นการร้องหมู่เล็กๆ ส่วนใหญ่จะ เกี่ยวกับการร้องเพื่อสรรเสริญพระเจ้า ร้อง กันในโบสถ์มี 4 แนว คือ โซปราโน อัลโต เทเนอร์ และเบส การร้องจะมีออร์แกนหรือ ขลุ่ยคลอ ดนตรีในสมัยนี้ยังไม่มีโน้ตอ่าน และมักเล่นตามเสียงร้อง

6 สมัยบาโรค ( Baroque ค. ศ – 1750 )

7 สมัยบาโรค ค. ศ ยุคนี้เริ่มตั้งแต่ พ. ศ และนัก ดนตรีที่มีชื่อเสียงในยุคนี้ได้แก่ บาค ไฮเดิน ในยุคต้นของสมัยบาโรคมีเครื่องดนตรี ประมาณ ชิ้นสลับกันเล่น เพื่อให้มี รสชาติในการฟังเครื่องดนตรีในคลอเสียง ร้อง เช่น ลิ้วท์ ขลุ่ย ต่อมาได้วิวัฒนาการใช้ เครื่องสายมากขึ้นเพื่อประกอบการเต้นรำ รวมทั้งเครื่องลมไม้ด้วย ในสมัยนี้ผู้อำนวย เพลงจะเล่นฮาร์พซิคอร์ด

8 สมัยคลาสสิค ( Classical Period ค. ศ – 1825 )

9 สมัยคลาสสิก ค. ศ ตั้งแต่ พ. ศ สมัยนี้ตรงกับการปฎิ วัติและการปฏิรูปในอเมริกา ไฮเดินเป็นผู้เริ่มใน การแต่งเพลงแบบคลาสสิก การแต่งเพลงในยุค นี้เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของคีตกวีที่จะเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับ ลีลา และโอกาสตามอารมณ์ของดนตรี เช่น ดนตรีลักษณะหวานก็ใช้ไวโอลิน ถ้าแสดงความ องอาจกล้าหาญ ก็ใช้แตรทรัมเป็ต มีการเดี่ยว เครื่องดนตรี นักดนตรีต้องศึกษาและเล่นให้ ถูกต้องตามแบบแผน เพราะดนตรีในยุคนี้เริ่ม เข้าร่องเข้ารอย คีตกวีในยุคนี้มี ไฮเดิน โมสาร์ท กลุ๊ก บีโธเฟน โดยเฉพาะบีโธเฟนเป็นคีตกวีสมัย โรแมนติกด้วย

10 สมัยโรแมนติก ( Romantic Period ค. ศ – 1900 )

11 สมัยโรแมนติก ค. ศ พ. ศ สมัยนี้ตรงกับสมัยนโปเลียน แห่งฝรั่งเศส เพลงในสมัยนี้ ผิดไปจากเพลงใน สมัยเก่าก่อน คือเมื่อก่อนเริ่มแรกเกี่ยวกับศาสนา ต่อมามีการเลือกใช้เครื่องดนตรีและสมัยนี้ จะแต่ง ตามจุดประสงค์ตามความคิดฝัน ของกวี เน้น อารมณ์เป็นสำคัญ นักแต่งเพลงที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมี ชูเบิร์ต เสต้ ราส์ เมนโดโซน โชแปง ชุมานน์ บราหมส์ ไช คอฟสกี้ โดยเฉพาะเพลงในยุคนี้ แต่ละประเทศใน ยุโรปจะมีความนิยมไม่เหมือนกัน เช่นลักษณะของ เพลงร้อง เพลงประกอบละคร เพลงเต้นรำแบบ วอลท์ เป็นไปตามคีตกวีและความนิยมส่วนใหญ่

12 สมัยอิมเพรสชั่นนิสซึม ( Impressionism ค. ศ – 1930 )

13 สมัยอิมเพรสชั่นนิสซึม ค. ศ ประมาณ พ. ศ เป็นสมัยแห่งการ ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ดัดแปลงดั้งเดิมจาก สมัยโรแมนติกให้แปลกออกไปตามจินตนาการ ของผู้แต่ง เปรียบเทียบได้กับการใช้สีสันการ เขียนรูปให็ฉูดฉาด ในด้านดนตรีผู้ประพันธ์มัก สรรหาเครื่องดนตรีแปลกๆ จากต่างประเทศ เช่นจากอินเดียมาผสมให้มีรสชาติดีขึ้น การ ประสานเสียงบางครั้งแปร่งๆ ไม่รื่นหูเหมือน สมัยก่อน ทำนองเพลงอาจนำมาจากทางเอเชีย หรือประเทศใกล้เคียง แล้วมาดัดแปลงให้เหมาะ กับดุริยางค์ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นมี คลาวด์อบุชชี อิกอร์ สตราวินสกี อาร์โนลด์ โชนเบิร์ล

14 สมัยคอนเทมพอลารี ( Contempolary ค. ศ – ปัจจุบัน )

15 สมัยคอนเทคอนเทมพอลารี ( Contempolary ค. ศ – ปัจจุบัน ) หรือ Modern Music – Eletronics ตั้งแต่ พ. ศ จนถึงปัจจุบัน ชีวิตของคน ในปัจจุบันอยู่กับความก้าวหน้า ทาง วิทยาศาสตร์ได้รู้ได้เห็นสิ่งแปลก ๆ ใหม่ ๆ เช่น ไอพ่น ยานอวกาศโทรทัศน์ นักแต่ง เพลงปัจจุบัน จึงเปลี่ยนวิธีการของการ ประพันธ์เพลงให้เป็นไปในแบบปัจจุบัน


ดาวน์โหลด ppt ดนตรีตะวันตกแบ่งเป็น 7 สมัยใหญ่ ๆ ดังนี้ 1. สมัยกลาง ( The Middle Ages ค. ศ. 850 – 1450 ) 2. สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา ( The Renaissance Period ค. ศ. 1450 –

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google