งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คุณสมบัติของต้นไม้ และต้นไม้ทวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คุณสมบัติของต้นไม้ และต้นไม้ทวิภาค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คุณสมบัติของต้นไม้ และต้นไม้ทวิภาค

2 คุณสมบัติของต้นไม้ 1. ต้นไม้ที่มีโหนดทั้งหมด n โหนด จะมีจำนวนกิ่งเท่ากับ n-1 เสมอ 2. จำนวนโหนดภายในต้นไม้ m ดีกรีแบบสมบูรณ์ที่มีความสูงเท่ากับ h คือ m h – 1 m – 1 3. จำนวนโหนดของต้นไม้ดีกรี m แบบสมบูรณ์ที่มีความสูง h จะมี จำนวน m h -1 โหนด

3 ต้นไม้ทวิภาค คือต้นไม้ที่แต่ละโหนดมีลูกไม่เกิน 2

4 นิยามต้นไม้ทวิภาค ต้นไม้ทวิภาค คือ ต้นไม้ที่ลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง ต่อไปนี้ 1. ต้นไม้ว่าง (empty tree) คือต้นไม้ที่ไม่ มีโหนด หรือ 2. ต้นไม้ที่มีส่วนประกอบ 3 ส่วนคือ 2.1 ราก 2.2 ต้นไม้ย่อยทางซ้าย (left subtree) ของราก 2.3 ต้นไม้ย่อยทางขวา (right subtree) ของราก โดยต้นไม้ย่อยทางซ้ายและต้นไม้ย่อย ทางขวาต้องเป็นต้นไม้ทวิภาค


ดาวน์โหลด ppt ค 32213 คณิตศาสตร์สำหรับ คอมพิวเตอร์ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม คุณสมบัติของต้นไม้ และต้นไม้ทวิภาค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google