งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ

2 ระบบเครือข่าย internet ของ สสจ.ในปัจจุบัน สรอ. 8 Mbps ADSL True 10/1 Mbps ADSL True 10/1 Mbps ADSL TOT 10/1 Mbps ADSL TOT 10/1 Mbps webonline สปสช. Logistic อย. สรอ. 8 Mbps webonline สรอ. 8 Mbps webonline สปสช. เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข สรอ. 8 Mbps webonline Logistic อย. สปสช. Leased line สรอ. 8 Mbps webonline Logistic อย. Web conference internet อุปกรณ์firewall อาคาร 1 192.168.32.0/24 อาคาร 3 192.168.30.0/24 gprocurement EMS อาคาร1 192.168.32.0/24 อาคาร3 192.168.30.0/24 ระบบส่งข้อมูล ระบบ SERVER

3 ระบบเครือข่าย internet ของ สสจ.ในอนาคต สรอ. 8 Mbps ADSL TOT 35/5 Mbps ADSL TOT 35/5 Mbps webonline สปสช. Logistic อย. สรอ. 8 Mbps webonline สรอ. 8 Mbps webonline สปสช. เครือข่ายกระทรวงสาธารณสุข สรอ. 8 Mbps webonline Logistic อย. สปสช. Leased line สรอ. 8 Mbps webonline Logistic อย. Web conference internet อุปกรณ์firewall อาคาร 1 192.168.32.0/24 อาคาร 3 192.168.30.0/24 gprocurement EMS อาคาร1 192.168.32.0/24 อาคาร3 192.168.30.0/24 ระบบส่งข้อมูล ระบบ SERVER

4 Web site สสจ. นนทบุรี http://nonthaburi.moph.go.th

5 แนะนำส่วนประกอบที่สำคัญของ http://nonthaburi.moph.go.th

6 ลงทะเบียนสมาชิก


ดาวน์โหลด ppt การใช้งานระบบ internet ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี โดย กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานศูนย์ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google