งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 อุตสาหกรรม เซรามิก แหล่งวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ที่ สำคัญในภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ นำเสนอ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 อุตสาหกรรม เซรามิก แหล่งวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ที่ สำคัญในภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ นำเสนอ โดย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 อุตสาหกรรม เซรามิก แหล่งวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ที่ สำคัญในภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ นำเสนอ โดย

2 2 วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ใน อุตสาหกรรมเซรามิก ดินขาว (Kaolin หรือ China Clay) บอลเคลย์ (Ball Clay) เฟลด์สปาร์ (Feldspar) ทัลค์ (Talc) ไพโรฟิลไลต์ (Pyrophyllite)

3 3 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ดิน ขาวในภาคเหนือ ที่มา : แหล่งดินขาวแม่ ทาน

4 4 ดินขาว จังหวัด เชียงใหม่ มี 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 1.00 ล้านตัน ดินขาว จังหวัดลำปาง มี 32 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 103.47 ล้านตัน ดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 8 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 25.61 ล้านตัน แหล่งและปริมาณสำรองแร่ดิน ขาวในภาคเหนือ

5 5 สถิติการผลิตแร่ดินขาว ระหว่างปี พ. ศ. 2540-2545

6 6 ดินขาว จังหวัด เชียงใหม่ มี 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 1.00 ล้านตัน รายละเอียดแหล่งดินขาว จังหวัดเชียงใหม่

7 7 รายละเอียดแหล่งดินขาว จังหวัดลำปาง ดินขาว จังหวัดลำปาง มี 32 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 103.47 ล้านตัน

8 8 ดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 8 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 25.61 ล้านตัน รายละเอียดแหล่งดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ์

9 9 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ บอลเคลย์ในภาคเหนือ

10 10 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ บอลเคลย์ในภาคเหนือ บอลเคลย์ จังหวัด เชียงราย มี 2 แหล่ง มี ข้อมูลปริมาณสำรอง 1 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ 0.24 ล้านตัน บอลเคลย์ จังหวัดลำปาง มี 30 แหล่ง มีข้อมูล ปริมาณสำรอง 25 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 34.21 ล้านตัน

11 11 สถิติการผลิตแร่บอลเคลย์ ระหว่างปี พ. ศ. 2540-2545

12 12 บอลเคลย์ จังหวัด เชียงราย มี 2 แหล่ง มี ข้อมูลปริมาณสำรอง 1 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ 0.24 ล้านตัน รายละเอียดแหล่งบอล เคลย์ จังหวัด เชียงราย

13 13 บอลเคลย์ จังหวัดลำปาง มี 30 แหล่ง มีข้อมูล ปริมาณสำรอง 25 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 34.21 ล้านตัน รายละเอียดแหล่งบอล เคลย์ จังหวัด ลำปาง

14 14 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ เฟลด์สปาร์ในภาคเหนือ

15 15 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ เฟลด์สปาร์ในภาคเหนือ เฟลด์สปาร์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.77 ล้านตัน เฟลด์สปาร์ จังหวัด เชียงใหม่ มี 2 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.25 ล้านตัน เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก มี 33 แหล่ง มีข้อมูล 31 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ 10.48 ล้านตัน

16 16 สถิติการผลิตแร่เฟลด์สปาร์ ระหว่างปี พ. ศ. 2540-2545

17 17 เฟลด์สปาร์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.77 ล้านตัน รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน

18 18 เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก มี 33 แหล่ง มีข้อมูล 31 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ 10.48 ล้านตัน รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัด ตาก

19 19 เฟลด์สปาร์ จังหวัด เชียงใหม่ มี 2 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.25 ล้านตัน รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัด เชียงใหม่

20 20 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ทัลค์ ในภาคเหนือ

21 21 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ทัลค์ ในภาคเหนือ ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 6 แหล่ง ปริมาณสำรอง แร่ ~ 21.35 ล้านตัน

22 22 ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 6 แหล่ง ปริมาณสำรอง แร่ ~ 21.35 ล้านตัน รายละเอียดแหล่งแร่ ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์

23 23 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ไพโร ฟิลไลต์ในภาคเหนือ

24 24 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ไพโร ฟิลไลต์ในภาคเหนือ แร่ไพโรฟิลไลต์ ปัจจุบัน มีใน จังหวัดลำปางแห่ง เดียว มีประทานบัตร 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 58,000 ตัน

25 25 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ไพโร ฟิลไลต์ในภาคเหนือ ไพโรฟิลไลต์ จังหวัด ลำปาง มี 2 แหล่ง มี ข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณ สำรองแร่ ~ 58,000 ตัน ไม่มีผลผลิตแร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

26 26 เหมืองแร่ดินขาวที่สำคัญ

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34 ผลิตภัณฑ์เซรามิกและ เครื่องปั้นดินเผา ที่ สวยงามและมีชื่อเสียง

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 46


ดาวน์โหลด ppt 1 อุตสาหกรรม เซรามิก แหล่งวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ ที่ สำคัญในภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ เหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ นำเสนอ โดย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google