งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญในภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญในภาคเหนือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญในภาคเหนือ
อุตสาหกรรมเซรามิก แหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญในภาคเหนือ สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 3 เชียงใหม่ นำเสนอโดย

2 วัตถุดิบสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิก
ดินขาว (Kaolin หรือ China Clay) บอลเคลย์ (Ball Clay) เฟลด์สปาร์ (Feldspar) ทัลค์ (Talc) ไพโรฟิลไลต์ (Pyrophyllite)

3 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ดินขาวในภาคเหนือ
ที่มา: แหล่งดินขาวแม่ทาน

4 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ดินขาวในภาคเหนือ
ดินขาว จังหวัดเชียงใหม่ มี 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 1.00 ล้านตัน ดินขาว จังหวัดลำปาง มี 32 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน ดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 8 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน แหล่งและปริมาณสำรองแร่ดินขาวในภาคเหนือ

5 สถิติการผลิตแร่ดินขาว ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545

6 รายละเอียดแหล่งดินขาว
ดินขาว จังหวัดเชียงใหม่ มี 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 1.00 ล้าน ตัน รายละเอียดแหล่งดินขาว จังหวัดเชียงใหม่

7 รายละเอียดแหล่งดินขาว
จังหวัดลำปาง ดินขาว จังหวัดลำปาง มี 32 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน

8 รายละเอียดแหล่งดินขาว
ดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 8 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน รายละเอียดแหล่งดินขาว จังหวัดอุตรดิตถ์

9 แหล่งและปริมาณสำรองแร่บอลเคลย์ในภาคเหนือ

10 แหล่งและปริมาณสำรองแร่บอลเคลย์ในภาคเหนือ
บอลเคลย์ จังหวัดเชียงราย มี 2 แหล่ง มีข้อมูลปริมาณสำรอง 1 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ 0.24 ล้านตัน บอลเคลย์ จังหวัดลำปาง มี 30 แหล่ง มีข้อมูลปริมาณสำรอง 25 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน

11 สถิติการผลิตแร่บอลเคลย์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545

12 รายละเอียดแหล่งบอลเคลย์ จังหวัดเชียงราย
บอลเคลย์ จังหวัดเชียงราย มี 2 แหล่ง มีข้อมูลปริมาณสำรอง 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.24 ล้านตัน สถิติการผลิต รายละเอียดแหล่งบอลเคลย์ จังหวัดเชียงราย

13 รายละเอียดแหล่งบอลเคลย์ จังหวัดลำปาง
บอลเคลย์ จังหวัดลำปาง มี 30 แหล่ง มีข้อมูลปริมาณสำรอง 25 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน สถิติการผลิต รายละเอียดแหล่งบอลเคลย์ จังหวัดลำปาง

14 แหล่งและปริมาณสำรองแร่เฟลด์สปาร์ในภาคเหนือ

15 แหล่งและปริมาณสำรองแร่เฟลด์สปาร์ในภาคเหนือ
เฟลด์สปาร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มี 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.77 ล้านตัน เฟลด์สปาร์ จังหวัดเชียงใหม่ มี 2 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 0.25 ล้านตัน เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก มี 33 แหล่ง มีข้อมูล 31 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน

16 สถิติการผลิตแร่เฟลด์สปาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2545

17 รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เฟลด์สปาร์ จังหวัด แม่ฮ่องสอน มี 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน สถิติการผลิต รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

18 รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก
เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก มี 33 แหล่ง มีข้อมูล 31 แหล่งปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน สถิติการผลิต รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัดตาก

19 รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัดเชียงใหม่
เฟลด์สปาร์ จังหวัดเชียงใหม่ มี 2 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน สถิติการผลิต รายละเอียดแหล่ง เฟลด์สปาร์ จังหวัดเชียงใหม่

20 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ทัลค์ในภาคเหนือ

21 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ทัลค์ในภาคเหนือ
ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 6 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน

22 รายละเอียดแหล่งแร่ ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์
ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มี 6 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ ล้านตัน สถิติการผลิต รายละเอียดแหล่งแร่ ทัลค์ จังหวัดอุตรดิตถ์

23 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ไพโรฟิลไลต์ในภาคเหนือ

24 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ไพโรฟิลไลต์ในภาคเหนือ
แร่ไพโรฟิลไลต์ ปัจจุบันมีใน จังหวัดลำปางแห่งเดียว มีประทานบัตร 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณสำรองแร่ ~ 58,000 ตัน

25 แหล่งและปริมาณสำรองแร่ไพโรฟิลไลต์ในภาคเหนือ
ไพโรฟิลไลต์ จังหวัดลำปาง มี 2 แหล่ง มีข้อมูล 1 แหล่ง ปริมาณ สำรองแร่ ~ 58,000 ตัน ไม่มีผลผลิต แร่ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา สถิติการผลิต

26 เหมืองแร่ดินขาวที่สำคัญ

27

28

29

30

31

32

33

34 ผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา ที่สวยงามและมีชื่อเสียง
ผลิตภัณฑ์เซรามิกและเครื่องปั้นดินเผา ที่สวยงามและมีชื่อเสียง

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46


ดาวน์โหลด ppt แหล่งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ ที่สำคัญในภาคเหนือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google