งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1

3 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 100  1 =

4 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 438  0 =

5 321  3 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

6 124  2 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

7 612  4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

8 801  8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

9 710  5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

10 822  4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

11 900  6 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

12 501  7 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

13

14 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑ 100  1 =

15 ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๒ 438  0 = 0 0

16 321  3 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๓

17 124  2 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๔

18 612  4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๕

19 801  8 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๖

20 710  5 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๗

21 822  4 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๘

22 900  6 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๙

23 501  7 = ชุดที่ ๑ ข้อที่ ๑๐

24  


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุพรรณบุรี เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google