งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแนะนำบุคคล 2 คน ( อย่างง่าย ) GETTING TO KNOW YOU INTRODUCE YOURSELF STEP BY STEP 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแนะนำบุคคล 2 คน ( อย่างง่าย ) GETTING TO KNOW YOU INTRODUCE YOURSELF STEP BY STEP 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแนะนำบุคคล 2 คน ( อย่างง่าย ) GETTING TO KNOW YOU INTRODUCE YOURSELF STEP BY STEP 1

2 TEACHER:GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. ( ตามด้วยคำนำหน้า / ชื่อ / สกุล ) NICE TO MEET YOU. STUDENT: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. ( ตามด้วย คำนำหน้า / ชื่อ / สกุล ) NICE TO MEET YOU TOO. ทั่วไปไม่เป็นทางการ 2

3 TEACHER:GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. ( ตามด้วยคำ นำหน้า / ชื่อ / สกุล ) GLAD TO MEET YOU. แกล๊ด - ทู - มีท - ยู่ STUDENT: GOOD MORNING/AFTERNOON SIR/ MA’AM MY NAME IS ……………………………. ( ตามด้วย คำนำหน้า / ชื่อ / สกุล ) GLAD TO MEET YOU TOO. แกล๊ด - ทู - มีท - ยู - ทู่ ทั่วไปเป็นทางการ 3


ดาวน์โหลด ppt การแนะนำบุคคล 2 คน ( อย่างง่าย ) GETTING TO KNOW YOU INTRODUCE YOURSELF STEP BY STEP 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google