งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ตารางยา และสารเคมี โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 Section III Table of Drugs and Chemicals ตารางยาและสารเคมี
เรียงลำดับจาก A→Z (หน้า .....)

3 เหตุเกิดขณะกำลังทำอะไรอยู่
ในกรณีผู้ป่วยผู้ป่วยได้รับพิษจากยา หรือ สารเคมี หรือได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค แพทย์ควรบันทึกอย่างชัดเจน . . . ผู้ป่วยได้รับพิษจากยา หรือ สารเคมี หรือ ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค อุบัติเหตุ ทำร้ายตนเอง หรือไม่ทราบกลไก เหตุเกิดอย่างไร เหตุเกิดที่ไหน เหตุเกิดขณะกำลังทำอะไรอยู่

4 การเลือกใช้รหัสจากตารางยาและสารเคมี
จะต้องเลือก 2 รหัสเสมอ รหัสแรก คือ รหัสโรค (T36-T50) เป็นรหัสในช่องแรก หรือช่องที่มีข้อความด้านบนว่า Chapter XIX รหัสที่สอง คือ รหัสสาเหตุภายนอก (X, Y) เป็นรหัส ที่ได้จากการพิจารณาว่า ผู้ป่วยได้รับยามาอย่างไร? - กินยาฆ่าตัวตาย Intentional Self Harm - อุบัติเหตุจากการใช้ยา Accident - ไม่ทราบกลไก Undetermined intent

5 ผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค
รหัสแรก คือ รหัสโรค เป็นรหัสที่ได้จากโรคที่เป็นผลจากการใช้ยารักษาโรค : urticaria รหัสที่สอง คือ รหัสสาเหตุภายนอก (Y) เป็นรหัสที่ได้จากช่อง Adverse effect in therapeutic use

6 การให้รหัส จากตารางยา และสารเคมี

7 ขั้นตอนวิธีการให้รหัส
1. เลือก คำหลัก โดยใช้ ชื่อยา 2. ใช้คำหลักเปิดหารหัสจาก ICD-10 เล่มที่ 2 ส่วนที่ 3 ตารางยาและสารเคมี 3. หารหัสตำแหน่งที่ 4 และ 5 ของรหัสสาเหตุภาย นอกจากหนังสือ ICD-10 เล่มที่ 1 ตารางการจัด กลุ่มโรค

8 กรณีตัวอย่าง ผู้ป่วยกินยา Paracetamol เพื่อฆ่าตัวตาย
คำหลัก คือ Paracetamol

9 รหัสโรค คือ T39.1 รหัสสาเหตุภายนอก คือ X 60.-

10 รหัสสาเหตุภายนอก จากตารางยา และสารเคมี
เป็นรหัสที่ยังไม่สมบูรณ์ มีเพียง 3 ตำแหน่ง และลงท้ายด้วยสัญลักษณ์ .- : X60.- ต้องค้นหารหัสตำแหน่งที่ 4 และ 5 จาก ตารางการจัดกลุ่มโรคใน ICD-10 เล่มที่ 1

11 ถูกวางยาพิษ รหัสโรค : T36-T50 รหัสสาเหตุภายนอก :
X85.- Assault by drugs, medicaments and biological substances

12 แบบฝึกหัด

13 1.1เด็กเล่นกัน ฉีดสเปรย์ฆ่ายุง
เข้าจมูกโดยไม่ได้ตั้งใจ 1.2หญิง 20 ปี ทะเลาะกับพี่น้อง อยากตาย จึงกินยาฆ่าแมลง

14 2.1 หญิงชราเป็นโรคหลงลืม
ความจำเสื่อมดื่มกรดเกลือเข้าไป 2.2 ชาย 34 ปี ทำงานในโรงงาน กินกรดกำมะถันต้องการฆ่าตัวตาย

15 3.1 เด็กเล่นขายของ หยิบยา
Diazepamกินเข้าไปหลับปลุกไม่ตื่น 3.2 หญิง 34 ปี ถูกปลดจากงานตัดสินใจกินยา Diazepam ตาย

16 4.ได้รับยา Cloxacillin เพื่อรักษา
ฝีที่ขา กินยาแล้วมีลมพิษขึ้น (Urticaria)

17 4.ได้รับยา Cloxacillin เพื่อรักษา
ฝีที่ขา กินยาแล้วมีลมพิษขึ้น (Urticaria)

18 5. ทายาแดง (Mercurochrome)
แล้วเกิดผิวหนังอักเสบ (Dermatitis)

19 5. ทายาแดง (Mercurochrome)
แล้วเกิดผิวหนังอักเสบ (Dermatitis)

20 6.กินยาถ่ายพยาธิ (Mebendazole)
แล้วคลื่นไส้ อาเจียนมาก

21 6.กินยาถ่ายพยาธิ (Mebendazole)
แล้วคลื่นไส้ อาเจียนมาก


ดาวน์โหลด ppt โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google