งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตารางยา และสารเคมี โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตารางยา และสารเคมี โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตารางยา และสารเคมี โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2 Section III Table of Drugs and Chemicals ตารางยาและสารเคมี เรียงลำดับจาก A → Z (หน้า.....)

3 ในกรณีผู้ป่วยผู้ป่วยได้รับพิษจากยา หรือ สารเคมี หรือได้รับผลข้างเคียงจาก การใช้ยารักษาโรค แพทย์ควรบันทึกอย่างชัดเจน... ผู้ป่วยได้รับพิษจากยา หรือ สารเคมี หรือ ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค ผู้ป่วยได้รับพิษจากยา หรือ สารเคมี หรือ ได้รับผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค อุบัติเหตุ ทำร้ายตนเอง หรือไม่ทราบกลไก อุบัติเหตุ ทำร้ายตนเอง หรือไม่ทราบกลไก เหตุเกิดอย่างไร เหตุเกิดอย่างไร เหตุเกิดที่ไหน เหตุเกิดที่ไหน เหตุเกิดขณะกำลังทำอะไรอยู่ เหตุเกิดขณะกำลังทำอะไรอยู่

4 การเลือกใช้รหัสจากตารางยาและสารเคมี จะต้องเลือก 2 รหัสเสมอ รหัสโรครหัสแรก คือ รหัสโรค (T36-T50) เป็นรหัสในช่องแรก หรือช่องที่มีข้อความด้านบนว่า Chapter XIX รหัสสาเหตุภายนอกรหัสที่สอง คือ รหัสสาเหตุภายนอก (X, Y) เป็นรหัส ที่ได้จากการพิจารณาว่า ผู้ป่วยได้รับยามาอย่างไร? - กินยาฆ่าตัวตาย Intentional Self Harm - อุบัติเหตุจากการใช้ยา Accident - ไม่ทราบกลไก Undetermined intent

5 ผลข้างเคียงจากการใช้ยารักษาโรค รหัสโรครหัสแรก คือ รหัสโรค เป็นรหัสที่ได้จากโรค ที่เป็นผลจากการใช้ยารักษาโรค : urticaria รหัสสาเหตุภายนอกรหัสที่สอง คือ รหัสสาเหตุภายนอก (Y) เป็นรหัสที่ได้จากช่อง Adverse effect in therapeutic use

6 การให้รหัส จากตารางยา และสารเคมี

7 ขั้นตอนวิธีการให้รหัส คำหลัก 1. เลือก คำหลัก โดยใช้ ชื่อยา 2. ใช้คำหลักเปิดหารหัสจาก ICD-10 เล่มที่ 2 ส่วนที่ 3 ตารางยาและสารเคมี 3. หารหัสตำแหน่งที่ 4 และ 5 ของรหัสสาเหตุภาย นอกจากหนังสือ ICD-10 เล่มที่ 1 ตารางการจัด กลุ่มโรค

8 กรณีตัวอย่าง ผู้ป่วยกินยา Paracetamol เพื่อฆ่าตัวตาย คำหลัก คือ Paracetamol

9 รหัสโรค คือ T39.1 รหัสสาเหตุภายนอก คือ X 60.-

10 รหัสสาเหตุภายนอก จากตารางยา และสารเคมี เป็นรหัสที่ยังไม่สมบูรณ์ มีเพียง 3 ตำแหน่ง และลงท้ายด้วยสัญลักษณ์.- : X60.- ต้องค้นหารหัสตำแหน่งที่ 4 และ 5 จาก ตารางการจัดกลุ่มโรคใน ICD-10 เล่มที่ 1

11 ถูกวางยาพิษ รหัสโรค : T36-T50 รหัสสาเหตุภายนอก : X85.- Assault by drugs, medicaments and biological substances

12 แบบฝึกหัด

13 1.1เด็กเล่นกัน ฉีดสเปรย์ฆ่ายุง เข้าจมูกโดยไม่ได้ตั้งใจ 1.2หญิง 20 ปี ทะเลาะกับพี่น้อง อยากตาย จึงกินยาฆ่าแมลง

14 2.1 หญิงชราเป็นโรคหลงลืม ความจำเสื่อมดื่มกรดเกลือเข้าไป 2.2 ชาย 34 ปี ทำงานในโรงงาน กินกรดกำมะถันต้องการฆ่าตัว ตาย

15 3.1 เด็กเล่นขายของ หยิบยา Diazepamกินเข้าไปหลับปลุกไม่ตื่น 3.2 หญิง 34 ปี ถูกปลดจากงาน ตัดสินใจกินยา Diazepam ตาย

16 4.ได้รับยา Cloxacillin เพื่อรักษา ฝีที่ขา กินยาแล้วมีลมพิษขึ้น (Urticaria)

17 4.ได้รับยา Cloxacillin เพื่อรักษา ฝีที่ขา กินยาแล้วมีลมพิษขึ้น (Urticaria)

18 5. ทายาแดง (Mercurochrome) แล้วเกิดผิวหนังอักเสบ (Dermatitis)

19 5. ทายาแดง (Mercurochrome) แล้วเกิดผิวหนังอักเสบ (Dermatitis)

20 6.กินยาถ่ายพยาธิ (Mebendazole) แล้วคลื่นไส้ อาเจียนมาก

21 6.กินยาถ่ายพยาธิ (Mebendazole) แล้วคลื่นไส้ อาเจียนมาก


ดาวน์โหลด ppt ตารางยา และสารเคมี โดย ผศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรี คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google