งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ALL DRESSED UP.  รับใบงาน Describing People Task 2  ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบท สนทนาใน Listening task แล้วทำ กิจกรรม task 2 ในใบงาน โดยบันทึกคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ALL DRESSED UP.  รับใบงาน Describing People Task 2  ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบท สนทนาใน Listening task แล้วทำ กิจกรรม task 2 ในใบงาน โดยบันทึกคำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ALL DRESSED UP

2  รับใบงาน Describing People Task 2  ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบท สนทนาใน Listening task แล้วทำ กิจกรรม task 2 ในใบงาน โดยบันทึกคำ บรรยายลักษณะคนในภาพ ตามชื่อที่ กำหนดทั้ง 8 คน โดยจดบันทึกเป็นคำ สั้น ๆ เช่น short, jacket, tall, etc...... จะ เปิดให้ฟัง 2 รอบ

3  รับ audio script for task 2  งาน 5… บันทึกรายละเอียดของแต่ละบุคคลลง ในช่องว่างให้ครบถ้วน และ  ทำ task 3 โดยใส่หมายเลขประจำชื่อของ บุคคลใน task 2 (1-8) ที่ภาพของบุคคลนั้นให้ ถูกต้อง และ  แปล Audio Script เป็นไทย......  งานพิเศษ 5… แปล คำศัพท์เกี่ยวกับ คำขึ้นต้น เพื่อ แสดงความคิดเห็น (expressing opinions)

4


ดาวน์โหลด ppt ALL DRESSED UP.  รับใบงาน Describing People Task 2  ให้นักเรียนฟังซีดีบันทึกเสียงบท สนทนาใน Listening task แล้วทำ กิจกรรม task 2 ในใบงาน โดยบันทึกคำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google