งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก การสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถโดยสารสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก การสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถโดยสารสาธารณะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก การสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถโดยสารสาธารณะ

2 ชื่อ : ธีรรัตน์ ธัญญกุลสัจจา ( อ๊อด ) Office: 02-271-8622 | Mobile: 091-714- 4491|Email: Theerarat.dlt@gmail.comTheerarat.dlt@gmail.com - ประวัติการทำงาน - *AIS / TRUE / APPLE COMPUTER (Singapore) * นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำสำนักสวัสดิภาพ การขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก - ประวัติการศึกษา - *Msc. In Marketing Mangement ( การวิเคราะห์ สถิติการตลาด ) The University of HULL, UK * วศ. บ. สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง *Dip. Professional Business English Program, Kaplan University, Singapore

3

4

5

6

7 เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความปลอดภัยใน การใช้รถใช้ถนน ด้านการควบคุมกำกับ ดูแลความปลอดภัย GPSRFID หนองคายปลอดภัย ไร้ความเร็ว ด้านการบริการข่าวสาร เพื่อส่งเสริมด้านความ ปลอดภัย 1584 ด้านการบริการข้อมูล เพื่อสร้างความ ปลอดภัย ระบบศูนย์ข้อมูลประวัติ ฯ Smart Driver Model

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 รูปแบบการทำงานของทีมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ของกรมการขนส่งทางบก

18 Q & A

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก การสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถโดยสารสาธารณะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google