งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
การสืบสวนการเกิดอุบัติเหตุ กรณีรถโดยสารสาธารณะ สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

2 ชื่อ: ธีรรัตน์ ธัญญกุลสัจจา (อ๊อด)
Office: | Mobile: | -ประวัติการทำงาน- *AIS / TRUE / APPLE COMPUTER (Singapore) *นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ประจำสำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการ ขนส่งทางบก -ประวัติการศึกษา- *Msc. In Marketing Mangement (การวิเคราะห์สถิติการตลาด) The University of HULL, UK *วศ.บ. สถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง *Dip. Professional Business English Program, Kaplan University, Singapore

3

4

5

6

7 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ด้านการควบคุมกำกับดูแลความปลอดภัย GPS RFID หนองคายปลอดภัย ไร้ความเร็ว ด้านการบริการข่าวสารเพื่อส่งเสริมด้านความปลอดภัย 1584 ด้านการบริการข้อมูลเพื่อสร้างความปลอดภัย ระบบศูนย์ข้อมูลประวัติฯ Smart Driver Model

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17 รูปแบบการทำงานของทีมตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ของกรมการขนส่งทางบก

18 Q & A

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt สำนักสวัสดิภาพการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google