งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล
โคมไฟกระป๋อง ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล

2 จุดประสงค์ จุดประสงค์ การประดิษฐ์โคมไฟจากกะป๋องเหลือใช้เป็นการนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนึงโดยการคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือมีความพอประมาณ หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการดํารงชีวิต การทําทุกอย่างตามศักยภาพที่ตนเองอยู่โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ เช่น การนําวัสดุที่มีอยู่เเล้วที่บ้านของเราอย่างกระป๋องโลหะมาดัดเเปลงเป็นสิ่งประดับบ้านโดยสามารถที่จะนําเทียนเข้าไปใส่ได้เเละใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกเเบบลวดลายต่างๆ ประการที่สองคือ มีเหตุผลเเละจุดมุ่งหมายในการประดิษฐ์ในด้านของความสวยงาม เเละประหยัดค่าไฟหรือตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ประการที่สามคือมีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมความพร้อม เเละการเปลี่ยนเเปลงต่างๆจากการ คํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ว่าในอนาคตโดย เราอาจจะดัดเเปลงโคมไฟเป็นทีใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนได้ เเละหากผลงานเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคน เราก็สามารถที่จะวางจําหน่ายเพื่อหารายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องมีเงื่อนไขความรู้เเละคุณธรรมในการประดิษฐ์เช่น การใช้ความรู้ในการวางเเผนอย่างรอบคอบ เเละทําอย่างสุจริต

3 อุปกรณ์ ๑. กระป๋องโลหะ ๒. กรรไกร ๓. ค้อน ๔. ตะปู ๕. ปากกาสี ๖. กระดาษ ๗. ลายกระดาษ ๘. กระดาษกาวหรือสก๊อตเทป ๙. สเปรย์ ๑๐. เทียน

4 วิธีทำ ๑.ในำกระป๋องโลหะที่เตรียมไว้แล้ว และลายกระดาษ โดยลวดลายดังกล่าวนี้ สามารถออกแบบได้ตามใจ อาจประยุกต์เป็นตัวอักษร รูปดอกไม้ หรือ รูปอื่นๆ ก็ขึ้นอยู่กับความชอบ โดยคำนึงว่า ลายดังกล่าวนี้ จะแสดงผลเป็นแสงเทียนส่องผ่านรูที่เจาะ เมื่อได้ลายที่ต้องการ ทำการแปะรอบกระป๋อง เพื่อเตรียมเจาะรู

5 วิธีทำ ๒. ทำการเจาะรู ด้วยตะปู และค้อน เจาะตามจุดที่มาร์คไว้บนลายกระดาษ พยายามอย่าให้กระดาษลาย หลุดออกจากกระป๋อง เพราะอาจทำให้ลายคลาดเคลื่อนตามกันไปได้

6 วิธีทำ ๓. ในการเพิ่มสีสัน อาจใช้ปากกาเคมี ปากการสี พ่นเสปรย์สีบนกระป๋องตามที่ต้อการเพื่อเพิ่มสีสันที่สะท้อนกับแสงเทียนเมื่อเจาะรู้ และทาสีเสร็จแล้ว เพียงเท่านี้เราก็ได้กระป๋อง ที่ไว้สำหรับเป็นโคมไฟ

7 วิธีทำ ๔. นำเทียนไข แบบกลมแบน วางไว้ในกระป๋อง เอาไว้จุดในยามค่ำคืน หรือหากให้ดี เลือกเป็นเทียนไขตระไคร้ สามารถไล่ยุงได้อีกด้วย

8 วิธีใช้ ๑. ผู้ใช้สามารถอาจจะมาเเขวนไว้ที่สูงตามรอบบ้าน เพื่อประดับเเละชมเเสงไฟยามคําคืน นอกจากนี้หากใช้เทียนตะไคร้ก็สามารถที่จะไล่ยุงไปในตัวได้ เทียนที่ใช้ควรมีลักษณะหอมเพื่อความผ่อนคลายจากการทํากิจกรรมที่ค่อนข้างหนักมาทั้งวัน

9 วิธีใช้ ๒. ผู้ใช้สามารถที่จะนําเทียนออก เเล้วใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนเเทน เช่น ดินสอ ปากกา เเละไม้บรรทัด ๓. ผู้ใช้สามารถนํามาใช้เป็นโคมไฟที่ให้เเสง สําหรับการทํากิจกรรมยามว่าง เช่น การอ่านหนังสือ การเขียนหนังสือ เเละการเล่นโทรศัพท์

10 ข้อเสนอแนะ ๑. เราควรที่จะมีการวาดร่างรูที่จะเจาะสําหรับลวดลายต่างๆเสียก่อนเพราะการเจาะรูไปทันทีอาจทําให้เเบบคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้ ๒. การพ่นสีเสปรย์นั้นถือว่าเป็นงานที่เสี่ยงอย่างนึงเพราะนอกจากที่สีจะไม่สม่ำเสมอ อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดเข้าตา หรือปากได้ จึงต้องผู้ใหญ่หรือผู้ชํานาญคอยเเนะนําอยู่ห่างๆ


ดาวน์โหลด ppt ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google