งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โคมไฟกระป๋อง ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โคมไฟกระป๋อง ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โคมไฟกระป๋อง ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล

2 จุดประสงค์ จุดประสงค์ การประดิษฐ์โคมไฟจากกะป๋องเหลือใช้เป็น การนําหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างนึงโดยการคํานึงถึงหลัก 3 ประการ คือมีความพอประมาณ หมายถึงการตัดสินใจเกี่ยวกับการ ดํารงชีวิต การทําทุกอย่างตามศักยภาพที่ตนเองอยู่โดยคํานึงถึง ผลที่จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ เช่น การนําวัสดุที่มีอยู่เเล้วที่ บ้านของเราอย่างกระป๋องโลหะมาดัดเเปลงเป็นสิ่งประดับบ้านโดย สามารถที่จะนําเทียนเข้าไปใส่ได้เเละใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน การออกเเบบลวดลายต่างๆ ประการที่สองคือ มีเหตุผลเเละ จุดมุ่งหมายในการประดิษฐ์ในด้านของความสวยงาม เเละ ประหยัดค่าไฟหรือตัดทอนค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น ประการที่สามคือ มีภูมิคุ้มกันที่ดี คือ เตรียมความพร้อม เเละการเปลี่ยนเเปลงต่างๆ จากการ คํานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ว่าในอนาคตโดย เราอาจจะดัดเเปลงโคมไฟเป็นทีใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนได้ เเละ หากผลงานเป็นที่ชื่นชอบของคนหลายคน เราก็สามารถที่จะวาง จําหน่ายเพื่อหารายได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามเราต้องมีเงื่อนไข ความรู้เเละคุณธรรมในการประดิษฐ์เช่น การใช้ความรู้ในการวาง เเผนอย่างรอบคอบ เเละทําอย่างสุจริต

3 อุปกรณ์ ๑. กระป๋องโลหะ ๒. กรรไกร ๓. ค้อน ๔. ตะปู ๕. ปากกาสี ๖. กระดาษ ๗. ลายกระดาษ ๘. กระดาษกาวหรือสก๊อตเทป ๙. สเปรย์ ๑๐. เทียน

4 วิธีทำ ๑. ในำกระป๋องโลหะที่ เตรียมไว้แล้ว และลาย กระดาษ โดยลวดลาย ดังกล่าวนี้ สามารถ ออกแบบได้ตามใจ อาจ ประยุกต์เป็นตัวอักษร รูป ดอกไม้ หรือ รูปอื่นๆ ก็ ขึ้นอยู่กับความชอบ โดย คำนึงว่า ลายดังกล่าวนี้ จะแสดงผลเป็นแสงเทียน ส่องผ่านรูที่เจาะ เมื่อได้ ลายที่ต้องการ ทำการแปะ รอบกระป๋อง เพื่อเตรียม เจาะรู

5 วิธีทำ ๒. ทำการเจาะรู ด้วย ตะปู และค้อน เจาะ ตามจุดที่มาร์คไว้บน ลายกระดาษ พยายามอย่าให้ กระดาษลาย หลุด ออกจากกระป๋อง เพราะอาจทำให้ลาย คลาดเคลื่อนตามกัน ไปได้

6 วิธีทำ ๓. ในการเพิ่มสีสัน อาจใช้ปากกาเคมี ปากการ สี พ่นเสปรย์สีบนกระป๋องตามที่ต้อการเพื่อเพิ่ม สีสันที่สะท้อนกับแสงเทียนเมื่อเจาะรู้ และทาสี เสร็จแล้ว เพียงเท่านี้เราก็ได้กระป๋อง ที่ไว้ สำหรับเป็นโคมไฟ

7 วิธีทำ ๔. นำเทียนไข แบบ กลมแบน วางไว้ใน กระป๋อง เอาไว้จุดใน ยามค่ำคืน หรือหาก ให้ดี เลือกเป็นเทียน ไขตระไคร้ สามารถไล่ ยุงได้อีกด้วย

8 วิธีใช้ ๑. ผู้ใช้สามารถอาจจะมาเเขวนไว้ที่สูงตามรอบ บ้าน เพื่อประดับเเละชมเเสงไฟยามคําคืน นอกจากนี้หากใช้เทียนตะไคร้ก็สามารถที่จะ ไล่ยุงไปในตัวได้ เทียนที่ใช้ควรมีลักษณะหอม เพื่อความผ่อนคลายจากการทํากิจกรรมที่ ค่อนข้างหนักมาทั้งวัน

9 วิธีใช้ ๒. ผู้ใช้สามารถที่จะนําเทียนออก เเล้วใส่เป็น อุปกรณ์เครื่องเขียนเเทน เช่น ดินสอ ปากกา เเละไม้บรรทัด ๓. ผู้ใช้สามารถนํามาใช้เป็นโคมไฟที่ให้เเสง สําหรับการทํากิจกรรมยามว่าง เช่น การอ่าน หนังสือ การเขียนหนังสือ เเละการเล่น โทรศัพท์

10 ข้อเสนอแนะ ๑. เราควรที่จะมีการวาดร่างรูที่จะเจาะสําหรับ ลวดลายต่างๆเสียก่อนเพราะการเจาะรูไปทันที อาจทําให้เเบบคลาดเคลื่อนหรือผิดพลาดได้ ๒. การพ่นสีเสปรย์นั้นถือว่าเป็นงานที่เสี่ยง อย่างนึงเพราะนอกจากที่สีจะไม่สม่ำเสมอ อาจ ก่อให้เกิดความผิดพลาดเข้าตา หรือปากได้ จึงต้องผู้ใหญ่หรือผู้ชํานาญคอยเเนะนําอยู่ ห่างๆ


ดาวน์โหลด ppt โคมไฟกระป๋อง ชัชพล อธิคมานนท์ ถกลเกียรติ มโนรถกุล ลักษิกา พฤกษ์รัตนกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google