งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ จัดทำโดย ด. ช. เด่นชัย ขำสุขเลิศ ชั้นม.3 เลขที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ จัดทำโดย ด. ช. เด่นชัย ขำสุขเลิศ ชั้นม.3 เลขที่ 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ จัดทำโดย ด. ช. เด่นชัย ขำสุขเลิศ ชั้นม.3 เลขที่ 3

2 การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ หลายสาเหตุที่อาจนำมาสู่การเสียตัว หรือการมี เพศสัมพันธ์ ด้วยความใกล้ชิด ด้วยการบอกรัก และ ขอเป็นของกันและกัน เช่นถ้าไม่ยอมจะ ไปรักคนอื่น ถ้ารักจริงก็ต้องเป็นของฉัน การมีเพศสัมพันธ์ไม่สามารถที่จะผูกมัดใจ ผู้ชายได้ เป็นการบอกรักเพื่อให้ได้มี เพศสัมพันธ์ ขณะที่ผู้หญิงยอมมีเพศสัมพันธ์ เพื่อจะได้ความรัก การปฏิเสธไม่ยอมมี เพศสัมพันธ์เป็นวิธีดีที่สุดถ้ายังไม่พร้อม

3 ให้คิดเสมอว่าถ้าเข้าไม่ยอมรับการ ปฏิเสธแสดงว่าเข้าไม่ได้รักเราอย่าง จริงใจ ไม่สมควรจะเป็นคู่รักกันอีก ต่อไป ตามข้อแนะนำของนายแพทย์ สุ กมล วิภาวีพลกุล ได้บอกวิธีการปฏิเสธ ไว้ 3 ประการคือ..... อ่านต่อได้

4 1. การปฏิเสธอาจมีผลทำให้เลิกกัน ( ไม่ยอมเสียตัวไม่กลัวเสียแฟน ) 2. การปฏิเสธแบบแบ่งรับแบ่งสู้ และ สุดท้ายอาจหลงคารม ( ยอมเสียตัว เพราะกลัวเสียแฟน ) 3. การปฏิเสธที่เหมาะสมที่สุด ที่ยังคง ความสัมพันธ์อันดีไว้ได้ ( ตอนนี้ไม่ยอม ตอนพร้อมค่อยมี )..... อ่านต่อได้

5 หลักการปฏิเสธ 1. ต้องปฏิเสธอย่างชัดเจน ไม่ให้ ความหวัง 2. ต้องไม่อยู่ในที่ส่วนตัว ซึ่งจะทำให้การ ปฏิเสธไม่ประสบผลสำเร็จ 3. อย่าอยู่ด้วยกัน 2 ต่อ 2 4. อย่าอยู่ในที่ลับหู ลับตาคนอื่น 5. อย่างเปิดเครื่องรางของ เช่น การ แต่งกายที่เปิดให้เห็นส่วนร่างกายอย่าง ชัดเจนหรือเจตนา

6 5 วิธีปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ที่ ไม่ถูกต้อง 1. อย่าเปิดโอกาส 2. อย่าเปิดเครื่องลางของขลัง 3. อย่าเปิดไฟเขียว 4. เจอกันครึ่งทาง 5. รู้จักป้องกัน

7 สถานการณ์ที่เสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์ หมายถึง สถานที่ เวลา โอกาส สภาพแวดล้อม อารมณ์ ตัวบุคคล จะ นำไปสู่การมีเพศสัมพันธ์ได้โดยง่าย 1. การสัมผัส การโอบกอด การจูบ 2. การอยู่ในที่ลับตาคน 3. การถูกชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ ทางเพศ 4. การถูกชักชวนให้ไปดูสิ่งแปลกๆ 5. การไปเที่ยวในสถานที่บันเทิงเริงรมย์

8 ทักษะการปฏิเสธ ถ้าฝ่ายชายถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายหญิง เช่น จับมือ จับแขน ฝ่ายหญิงต้องแสดงอาการหวงตัวให้ ฝ่ายชายรู้สึกว่าไม่ควรทำเช่นนี้อีก ถ้าฝ่ายหญิงถูกเนื้อต้องตัวฝ่ายชายบ่อยๆ ก็จะ ทำให้เกิดความรู้สึกได้ ผู้หญิงจึงไม่ควรถูกเนื้อ ต้องตัวให้ฝ่ายชายต้องคิดมากหรือคิดเกินเลย เมื่อเป็นคู่รักฝ่ายหญิงยอมให้ฝ่ายชายถูกเนื้อ ต้องตัวได้บ้าง อาจเกินเลยฝ่ายหญิงจะต้องขัด ขืน หรือร้องขอฝ่ายชายตรงๆว่า “ อย่ากระทำ เช่นนี้อีก ” ถูกชักชวนไปในที่รโหฐาน ควรปฏิเสธก่อนเพื่อ ป้องกันความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ถูก ชักชวนให้ดูสื่อที่ยั่วยุอารมณ์ ควรปฏิเสธ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงต่อการมี เพศสัมพันธ์

9 การป้องกันแก้ไข ผู้หญิงควรมีการป้องกันตนเองก่อนเกิดปัญหา ดังต่อไปนี้ 1. วัยนี้ยังไม่ควรมีแฟน ควรมุ่งการเรียนดีที่สุด 2. ต้องรู้จักหวงตัวหรือรักนวลสงวนตัว 3. ไม่ควรอยู่ตามลำพังกับผู้ชายในที่ลับตา หรือ สถานที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ 4. ต้องเลิกคบกับผู้ชายที่ชอบล่วงเกิน 5. ต้องคิดว่าความบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ 6. หลีกเลี่ยงการดูสื่อที่กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ กับเพศชาย

10 หลักสำคัญที่ช่วยให้ปฏิเสธได้สำเร็จ 1. ต้องมีจิตใจแน่วแน่ว่าจะต้องปฏิเสธจริงๆ 2. พูดปฏิเสธด้วยน้ำเสียงและท่าทางจริงจัง 3. เมื่อปฏิเสธจบแล้วต้องรีบเดินออกจาก เหตุการณ์ 4. เมื่อถูกสบประมาทไม่ควรหวั่นไหวหรือตอบโต้ ให้รีบเดินหนีออกไปทันที

11 ตัวอย่างประโยคปฏิเสธ สถานการณ์ที่ควรปฏิเสธ 1. เพื่อนต่างเพศชวนเข้าในห้องพักส่วนตัว 2. เพื่อนชายชวนดื่มเหล้า 3. เพื่อนต่างเพศชวนไปค้างคืนต่างจังหวัด 4. เพื่อชวนไปเที่ยวเธค


ดาวน์โหลด ppt การปฏิเสธการมีเพศสัมพันธ์ จัดทำโดย ด. ช. เด่นชัย ขำสุขเลิศ ชั้นม.3 เลขที่ 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google