งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันแม่แห่งชาติ โดย ด. ญ. ณัฐกานต์ ศรีอมรธนวัฒน์ ม 2/3 เลขที่ 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันแม่แห่งชาติ โดย ด. ญ. ณัฐกานต์ ศรีอมรธนวัฒน์ ม 2/3 เลขที่ 40."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันแม่แห่งชาติ โดย ด. ญ. ณัฐกานต์ ศรีอมรธนวัฒน์ ม 2/3 เลขที่ 40

2 วันอังคารที่ 12 สิงหาคม พ. ศ. 2557 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ

3 ความหมายของคำว่า " แม่ " คำว่า “ แม่ ” พจนานุกรมฉบับ บัณฑิตยสถาน พ. ศ. 2525 ได้ให้ ความหมายของคำว่า " แม่ " ไว้ดังนี้ แม่ หมายถึง หญิงในฐานะที่เป็น ผู้ให้กำเนิดแก่ลูก, คำที่ลูกเรียกหญิง ผู้ให้กำเนิดตน ในทางพระพุทธศาสนา ได้ให้ ความหมายของคำว่า " แม่ " ซึ่ง หมายถึง หญิงที่มีครอบครัวไว้หลาย นัยพระพุทธศาสนาครอบครัว

4 1. แม่ บางทีเรียกว่า มารดา มารดร หมายถึง เป็นใหญ่ เช่น แม่ทัพ แม่น้ำ แม่กอง เป็นต้น อันแสดงถึงความ ยิ่งใหญ่ภายในกิจการนั้นๆ ในที่นี้มา ใช้กับผู้ให้กำเนิดแก่ลูกและหาตัวแทน ไม่ได้ - หญิงในฐานะผู้ให้กำเนิดแก่ลูก และหาตัวแทนไม่ได้ - คำที่ลูกเรียกหญิงผู้ให้กำเนิด ตน - คนที่เป็นหัวหน้า หรือเป็นนาย โดยไม่จำกัดว่าเป็นชายหรือหญิง เช่น แม่ทัพ แม่กอง ฯลฯ รวมความแล้ว " แม่ " คือ ผู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน โดยการ รับผิดชอบนั้นมีขอบเขตภายใน บ้านเรือน

5 2. ชนนี หมายถึง ผู้ให้กำเนิดลูก, เป็นที่บังเกิดเกล้า ของลูก 3. ภรรยา หรือภริยา หมายถึง - เมีย หรือ หญิงผู้เป็นคู่ครองของชาย - ผู้เลี้ยง หรือผู้ดูแลสมาชิกของครอบครัว

6 นักภาษาศาสตร์ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า คำว่า " แม่ " ของทุก ๆ ภาษา มาจาก การออกเสียงของเด็ก โดยคำขึ้นต้น ด้วยพยัญชนะริมฝีปากคู่ ได้แก่ ม, พ, ป, บ หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็น พยัญชนะชุดแรกที่เด็กสามารถทำ เสียงได้ โดยการใช้ริมฝีปากบนและ ล่าง ดังเช่น ภาษาไทย ภาษาไทย แม่ ภาษาจีน ม๊ะ หรือ ม่า ภาษาฝรั่งเศส la mere ( ลา แมร์ ) ภาษาอังกฤษ mom, mam ภาษาโซ่ เม๋เปะ ภาษาไทใต้คง เม เป็นต้น

7 ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติ ชาวอเมริกันเป็นผู้กำหนดให้มี วันแม่อย่างเป็นทางการขึ้น และผู้ที่ พยายามเรียกร้องให้มีวันแม่ใน อเมริกา คือ แอนนา เอ็ม. จาร์วิส คุณครูแห่งรัฐฟิลาเดลเฟีย แต่กว่าเธอ จะประสบความสำเร็จก็ครบ 2 ปีพอดี ในปี พ. ศ.2457 โดยประธานาธิบดี วูด โรว์ วิลสัน ได้มีคำสั่งให้ถือวันอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคมเป็นวันแม่ แห่งชาติ และดอกไม้สำหรับวันแม่ของ ชาวอเมริกันก็คือดอกคาร์เนชั่น ซึ่งจะ แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือถ้าแม่ยังมีชีวิต อยู่ให้ประดับตกแต่งบ้าน หรือประตู ด้วยดอกคาร์เนชั่นสีชมพู แต่ถ้าแม่ถึง แก่กรรมไปแล้วให้ประดับด้วยดอกคาร์ เนชั่นสีขาว

8 ความเป็นมาของวันแม่แห่งชาติในประเทศ ไทย วันแม่แห่งชาติ งานวันแม่จัดขึ้นครั้ง แรกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ. ศ. 2486 ณ สวนอัมพร โดยกระทรวงสาธารณสุข แต่ ช่วงนั้นเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2 งานวันแม่ ในปีต่อมาจึงต้องงดไป เมื่อวิกฤติสงคราม สงบลง หลายหน่วยงานได้พยายามให้มี งานวันแม่ขึ้นมาอีก แต่ก็ไม่ประสบ ผลสำเร็จเท่าที่ควร และมีการเปลี่ยน กำหนดวันแม่ไปหลายครั้ง ต่อมาวันแม่ที่ รัฐบาลรับรอง คือวันที่ 15 เมษายน โดย เริ่มจัดตั้งแต่ปี พ. ศ. 2493 แต่ก็ต้องหยุด ลงอีกในหลายปีต่อมา เนื่องจากกระทรวง วัฒนธรรมถูกยุบไป ส่งผลให้สภา วัฒนธรรมแห่งชาติซึ่งรับหน้าที่จัดงานวัน แม่ขาดผู้สนับสนุน

9 การที่ใช้ดอกมะลิ เป็นสัญลักษณ์วัน แม่ ก็เพราะดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสี ขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมที่หอมไปไกล และหอมได้นาน ผลิดอกได้ทั้งปี อีกทั้ง ยังนำไปปรุงเป็นเครื่องยาหอมใช้บำรุง หัวใจได้ด้วย ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ เปรียบได้กับความรักอันบริสุทธิ์ลึกซึ้ง ที่แม่มีต่อลูก เป็นความรักที่เปี่ยมไป ด้วยความเมตตากรุณาที่ไม่มีที่สิ้นสุด และไม่มีพิษมีภัย มีแต่ความชุ่มชื่นใจ ดั่งความหอมของดอกมะลิ

10 ชื่อ : มะลิ มะลิลา มะลิหลวง มะลิซ้อน ชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อ พฤกษศาสตร์ : Jusminum adenophyllum. วงศ์ : OLEACEAE ลักษณะทั่วไป : เป็น พรรณไม้พุ่มยืนต้นขนาดกลาง แตก กิ่งก้านสาขาออกรอบๆ ลำต้นสูงประมาณ 5 ฟุต ใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกเป็นคู่ ไปตาม ก้านต้นลักษณะใบป้อมมน ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบไม่มีจัก ผิวใบเรียบ สีเขียวเข้มเป็นมัน ใบยาว 2-3 นิ้ว มีดอกเป็น ดอกเดี่ยว ออกเป็นช่อตามปลายยอดหรือ ปลายกิ่งประมาณ 3-5 ดอก แล้วแต่ชนิดพันธุ์ ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม มีทั้งดอกลาและดอก ซ้อน ออกดอกตลอดปี การขยายพันธุ์ : เป็นไม้ที่ชอบแสงแดดจัด หรือกลางแจ้ง ต้องการน้ำปานกลาง ปลูกในดินร่วนซุย ขยายพันธุ์โดยการปักชำ หรือตอนกิ่ง สรรพคุณทางยา : มะลินอกจากจะมีกลิ่นหอมไว้ดมแล้ว มะลิ ดอกแห้งใช้ปรุงเครื่องยาหอมใช้บำรุงหัวใจ ได้เป็นอย่างดี


ดาวน์โหลด ppt วันแม่แห่งชาติ โดย ด. ญ. ณัฐกานต์ ศรีอมรธนวัฒน์ ม 2/3 เลขที่ 40.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google