งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O – NET ย่อมาจาก คำว่าอะไร ?. O – NET ย่อมา จากคำว่า Ordinary ออร์ ดินะรี National แนช อะแน็ล Educational เอด ยูเค็ชชะแนล Test เทสทฺ O – NET ย่อมา จากคำว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O – NET ย่อมาจาก คำว่าอะไร ?. O – NET ย่อมา จากคำว่า Ordinary ออร์ ดินะรี National แนช อะแน็ล Educational เอด ยูเค็ชชะแนล Test เทสทฺ O – NET ย่อมา จากคำว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O – NET ย่อมาจาก คำว่าอะไร ?

2 O – NET ย่อมา จากคำว่า Ordinary ออร์ ดินะรี National แนช อะแน็ล Educational เอด ยูเค็ชชะแนล Test เทสทฺ O – NET ย่อมา จากคำว่า Ordinary ออร์ ดินะรี National แนช อะแน็ล Educational เอด ยูเค็ชชะแนล Test เทสทฺ

3 O – NET คือการทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบที่จัดโดยสถาบัน ทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ ( สทศ.) เป็นการวัดผลการศึกษาขั้น พื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดสอบนักเรียนทั่วประเทศด้วย ข้อสอบชุดเดียวกัน จะบังคับสอบใน ปีสุดท้ายของช่วงชั้น คือ ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6


ดาวน์โหลด ppt O – NET ย่อมาจาก คำว่าอะไร ?. O – NET ย่อมา จากคำว่า Ordinary ออร์ ดินะรี National แนช อะแน็ล Educational เอด ยูเค็ชชะแนล Test เทสทฺ O – NET ย่อมา จากคำว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google