งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

O – NET ย่อมาจากคำว่าอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "O – NET ย่อมาจากคำว่าอะไร?"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 O – NET ย่อมาจากคำว่าอะไร?

2 O – NET ย่อมาจากคำว่า Ordinary ออร์ ดินะรี National แนช อะแน็ล
Educational เอด ยูเค็ชชะแนล Test เทสทฺ

3 O – NET คือการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบที่จัดโดยสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นการวัดผลการศึกษาขั้นพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยจัดสอบนักเรียนทั่วประเทศด้วยข้อสอบชุดเดียวกัน จะบังคับสอบในปีสุดท้ายของช่วงชั้น คือ ป.3, ป.6, ม.3 และ ม.6


ดาวน์โหลด ppt O – NET ย่อมาจากคำว่าอะไร?

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google