งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ คุณไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ คุณไพบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ คุณไพบูลย์ พลสุวรรณา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ ไทย 12 กรกฎาคม 2553

2 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ ไทย ( สภาผู้ส่งออกฯ ) สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศ ไทย ( สรท.) THAI NATIONAL SHIPPERS’ COUNCIL (TNSC)   เป็นนิติบุคคลจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาผู้ ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ. ศ. 2537 63% 37% 30% 70%

3 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) สภาผู้ส่งออกกับการสนับสนุนการ ส่งออกไทย Government Agency ITD, JETRO, AMCHAM, University: Chulalongkorn, Thammasart etc. Shippers’ Council: GSF, ASC, FASC etc. UNCTAD, AOTS University: Penn State, Maryland, TUMST etc. Networking & Collaboration

4 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) คาดการณ์การขยายตัวทาง เศรษฐกิจปี 2553 : ภาพรวมทิศทางการปรับตัวเป็นบวก

5 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) อุปสรรคในการส่งออกสินค้าใน ปัจจุบัน Exchange Rate Economics Situation Non-Tariff Barrier

6 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) การปรับตัวของอัตราแลกเปลี่ยนที่ สำคัญ

7 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนต่อภาค การผลิต

8 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) ดัชนีการส่งออกระบุ ปริมาณการส่งออกเพิ่มแต่ราคา ขายต่ำลง !!!! ดัชนีการส่งออกไตรมาส 1/2553 ครอบคลุมกลุ่มอุตสาหกรรมไก่ อาหารทะเลประ ป๋องและแปรรูป สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม พลาสติกและบรรจุ ภัณฑ์พลาสติก เครื่องใข้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

9 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) อัตราแลกเปลี่ยนส่งผลให้อัตราการขยายตัวของ การส่งออกในรูปของเงินบาทน้อยกว่าเงินเหรียญ สหรัฐ

10 Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) Question and Answer www.tnsc.com


ดาวน์โหลด ppt Thai National Shippers’ Council สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ( สภาผู้ส่งออก ) กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยง จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประเทศ คุณไพบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google