งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Repeated Measurement Experiments By Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Repeated Measurement Experiments By Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, KKU."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Repeated Measurement Experiments By Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, KKU

2 Introduction Input Input Input Observation Observation Observation Single measurement BW,WW,YW EggProd.,FCR,FI ADG,NBA,BF,LEA Repeat measurements Input InputInput 1 st MY,2 nd MY… 1 st MM eggprod.,2 nd MM egg… 1 st week ADG,2 nd week ADG…

3 Objective  นศ. สามารถอธิบายความหมายและ ประโยชน์ของงานทดลองที่มีการวัดซ้ำได้  นศ. สามารถอธิบายขั้นตอนการคำนวณของ งานทดลองที่มีการวัดซ้ำได้  นศ. สามารถวิเคราะห์ อ่านผล และสรุปผล ของงานทดลองที่มีการวัดซ้ำได้

4 Repeated Measurements คืออะไร ?

5 Repeated measurements ไม่ใช่แผนการทดลอง เป็นเพียงวิธีการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ( เก็บข้อมูลต่อเนื่องติดต่อกัน ) ไม่ใช่แผนการทดลอง เป็นเพียงวิธีการ จัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้วิเคราะห์รูปแบบหนึ่ง ( เก็บข้อมูลต่อเนื่องติดต่อกัน ) ข้อมูลที่เก็บได้มาจากหน่วยทดลองเดิม โดยแตกต่างกันที่เวลาที่เก็บข้อมูล ข้อมูลที่เก็บได้มาจากหน่วยทดลองเดิม โดยแตกต่างกันที่เวลาที่เก็บข้อมูล ใช้ในกรณีที่ผู้ทดลองต้องการทราบ แนวโน้มของค่าสังเกตที่มีต่อทรีทเมนต์เมื่อ เวลาเปลี่ยนไป ใช้ในกรณีที่ผู้ทดลองต้องการทราบ แนวโน้มของค่าสังเกตที่มีต่อทรีทเมนต์เมื่อ เวลาเปลี่ยนไป มีรูปแบบทั่วไปคล้ายกับ แผนการทดลอง แบบ split-plot in time ทั้ง statistical model, ANOVA มีรูปแบบทั่วไปคล้ายกับ แผนการทดลอง แบบ split-plot in time ทั้ง statistical model, ANOVA

6 The kind of repeated measurement Repeated measurements in CRDRepeated measurements in CRD Repeated measurements in RCBDRepeated measurements in RCBD Repeated measurements in LSDRepeated measurements in LSD Double Repeated measurementsDouble Repeated measurements

7 Layout Repeated measurements in CRD Week1Week2Week3Week4Week5 T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3 T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3 T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3 T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3 T1R1 T1R2 T1R3 T2R1 T2R2 T2R3 T3R1 T3R2 T3R3

8 Week1Week2Week3Week4Week5Layout Repeated measurements in RCBD T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1

9 Week1Week2Week3Week4Week5Layout Repeated measurements in LSD T2A2 T3A3 T1A1 T2A3 T3A1 T1A2 T2A1 T3A2 T1A3 Period1 Period2 Period3

10 6.00 a.m.10.00 a.m.14.00 p.m.18.00 p.m.22.00 p.m.Layout Double Repeated measurements Week 1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1

11 6.00 a.m.10.00 a.m.14.00 p.m.18.00 p.m.22.00 p.m.Layout Double Repeated measurements Week 2 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1

12 ANOVA SOVdf Main Treatment Treatmenttrt-1 Error(a) Error(a)r(t-1) Sub Time TimeTime-1 Time x Treatment Time x Treatment(trt-1)(time-1) Error(b) Error(b)ที่เหลือ SOVdfMain Block Blockb-1 Treatment Treatmentt-1 Error(a) Error(a)b(t-1) Sub Time TimeTime-1 Time x Treatment Time x Treatment(t-1)(time-1) Error(b) Error(b)ที่เหลือ Repeated measurements in CRD Repeated measurements in RCBD

13 ANOVA SOVdf Main Row Rowr-1 Column Columnc-1 Treatment Treatmentt-1 Error(a) Error(a)(t-1)*(t-2) Sub Time TimeTime-1 Time x Treatment Time x Treatment(t-1)(time-1) Error(b) Error(b)ที่เหลือ Repeated measurements in LSD

14 ANOVA SOVdf Main Aa-1 Error(a) Error(a)a(r-1) Sub Bb-1 AxB AxB(a-1)(b-1) Error(b) Error(b)a(r-1)(b-1) Sub-Sub Cc-1 AxC AxC(a-1)(c-1) BxC BxC(b-1)(c-1) AxBxC AxBxC(a-1)(b-1)(c-1) Error(c) Error(c)ที่เหลือ Double Repeated measurements

15 Step by Step of analysis Repeated measurements Autocorrelation or correlated error test Autocorrelation or correlated error test(spherecity) *,**ns Mauchly OrthogonalTransformation** P-value > Chi Split-plot in time (ns) Split-plot in time (ns) Split-plot in time (sig) Multivariate (Interaction Time*Trt) Wilk’s lambda ** Pillai’s trace Hotelling-Lowley trace Roy’s greatest roots Univariate (Interaction Time*Trt) Greenhouse-Geisser G-G ** Huynh-Feldt H-F P-value Adjust P-value Epsilon 0  1 Repeated data  

16 Upper number = correlation, lower number = p - value Check auto correlation

17 Back

18 Check multivariate   ปัจจัยเนื่องจากเวลามีผลต่อค่าสังเกต P < 0.05 (0.0387) Back **

19 ทรีทเมนต์มีผลต่อค่าสังเกต (0.0124) ทดสอบ univariate ดูจากค่า epsilon ใกล้ 1 หรือ Spherecity ไม่พบความแตกต่างทางสถิติ ให้ใช้ค่า p-value ธรรมดา   ** Back

20 linear Mean = Time(linear); Trt = Time*Trt(linear)

21 ค่าสังเกตมีแนวโน้มลดลงเมื่อเวลาเปลี่ยนไป Back

22 Split-plot in time

23

24

25 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt Repeated Measurement Experiments By Dr.Wuttigrai Boonkum Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, KKU.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google