งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous 2. Antenna มีเพียงคู่เดียว 3. มีตาประกอบขนาดใหญ่ แต่ละหน่วยเรียก Ommatidium 4. ใช้รยางค์ mandible.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous 2. Antenna มีเพียงคู่เดียว 3. มีตาประกอบขนาดใหญ่ แต่ละหน่วยเรียก Ommatidium 4. ใช้รยางค์ mandible."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous 2. Antenna มีเพียงคู่เดียว 3. มีตาประกอบขนาดใหญ่ แต่ละหน่วยเรียก Ommatidium 4. ใช้รยางค์ mandible ส่วนปลายฉีกอาหาร 5. มี metamorphosis 6. หลายชนิดหายใจโดยระบบท่อลม tracheal 7. Cuticle ปกคลุมผิวตัว

2 ปาก 1. Labrum&Clypeus 2. Mandible 3. Maxilla 1 4. Maxilla 2(labium) 5. hypopharynx

3 Podula aquatica Order Collembola (Spring tail)

4 Order Ephemeroptera (May Fly)

5 Order Odonata Dragon & Damsel Fly

6

7 Order Plecoptera (Stone Fly)

8

9

10

11

12

13

14

15 Order Neuroptera (Dopson Fly)

16 Order tricoptera (Caddis Fly)

17

18

19

20

21

22 Dystiscidae (Predaceous water beetle)

23

24 Family Hydrophilidae (Water Scavenger Beetle)


ดาวน์โหลด ppt Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous 2. Antenna มีเพียงคู่เดียว 3. มีตาประกอบขนาดใหญ่ แต่ละหน่วยเรียก Ommatidium 4. ใช้รยางค์ mandible.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google