งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous
2. Antenna มีเพียงคู่เดียว 3. มีตาประกอบขนาดใหญ่ แต่ละหน่วยเรียก Ommatidium 4. ใช้รยางค์ mandible ส่วนปลายฉีกอาหาร 5. มี metamorphosis 6. หลายชนิดหายใจโดยระบบท่อลม tracheal 7. Cuticle ปกคลุมผิวตัว

2 ปาก 1. Labrum&Clypeus 2. Mandible 3. Maxilla 1 4. Maxilla 2(labium) 5. hypopharynx

3 Order Collembola (Spring tail)
Podula aquatica

4 Order Ephemeroptera (May Fly)

5 Order Odonata Dragon & Damsel Fly

6

7 Order Plecoptera (Stone Fly)

8

9

10

11

12

13

14

15 Order Neuroptera (Dopson Fly)

16 Order tricoptera (Caddis Fly)

17

18

19

20

21

22 Dystiscidae (Predaceous water beetle)

23

24 Family Hydrophilidae (Water Scavenger Beetle)


ดาวน์โหลด ppt Subphylum Uniramia Class Insecta 1. รยางค์เป็นแบบ Uniramous

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google